×
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
banner

Vzdělání a zaměstnání

Vzdělání:

1977-1981 studium na Střední zemědělské technické škole v Humpolci

1981-1985 studium na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze, získání titulu inženýr v oboru Fytotechnika

1987-1990 vědecká aspirantura na téže fakultě zakončená obhájením disertační práce a získáním vědecké hodnosti kandidáta zemědělsko-lesnických věd (CSc.)

 2004 - habilitace v oboru Obecná produkce rostlinná na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)

2009 - jmenován profesorem pro obor Obecná produkce rostlinná na České zemědělské univerzitě v Praze

 

Zaměstnání:

od r. 2019 dosud: vedoucí katedry agroekologie a rostlinné produkce

2000-2018: vedoucí katedry agroekologie a biometeorologie na FAPPZ

2010-2018: první proděkan, proděkan pro zahraniční vztahy a informační systémy FAPPZ

od r. 2004 docent a od r. 2009 profesor na tehdejší katedře Agroekologie a biometeorologie

od r. 1991: odborný asistent na tehdejší katedře zemědělských soustav Agronomické fakulty,

1986-1991: technik pro výzkum na katedře zemědělských soustav Agronomické fakulty

1985: studijní pobyt na katedře zemědělských soustav Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze

 

Členství:


Vědecké (VR) a oborové (OR) rady

VR Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a České zemědělské univerzity v Praze

OR Obecná produkce rostlinná na FAPPZ ČZU v Praze

OR Obecná produkce rostlinná na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně


Odborné a profesní organizace

European Weed Research Society (2010-2018 ve funkci Scientific Secretary, 2020-2021 Vice-President)

International Weed Science Society (člen, pořadatel světového kongresu IWSS v r. 2016 v Praze)

European Food Safety Authority (expert v oblasti environmentálního monitoringu geneticky modifikovaných plodin)

Česká společnost rostlinolékařská (člen)


Redakční rady časopisů

Plant Protection Science

Scientia Agriculturae Bohemica

Agriculture (Associated Editor)


Spolupráce s odbornou praxi

Udržuje odborné kontakty a řeší projekty s vývojovými centry mezinárodních biotechnologických a chemických společností, jako např. Adama,  Bayer, BASF, Corteva, Syngenta, aj.

Podílí se na organizaci a aktivně vystupuje na odborných akcích a seminářích pro zemědělskou praxi tématicky zaměřených na ochranu rostlin, systémy hospodaření na půdě a a plodinové systémy, např. se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin.