×
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
banner

Publikace

Vybrané významnější recentní publikace:

Původní vědecké práce:

Svobodova, Z., Habustova Skokova, O., Holec, J. Holec, M. Bohac, J., Jursik, M., Soukup, J., Sehnal, F. (2018): Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture, Ecosystems & Environment, 251, 171-179.

Jursik, M., Kovacova, J. Kocarek, M., Hamouzova, K., Soukup, J. (2017): Effect of a non-woven fabric covering on the residual activity of pendimethalin in lettuce and soil. Pest Management Science, 73 (5): 1024-1030.

Potopova, V., Stepanek, P., Mozny, M., Turkott, L., Soukup, J. (2015): Performance of the standardised precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology, 202, 26-38.

Hamouzová K., Košnarová P., Salava J., Soukup J., Hamouz P. (2013): Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Pest Management Science, 70 (4): 541-548.

Potop, V., Možný, M., Soukup, J. (2012): Drought evolution at various time scales in the lowland regions and their impact on vegetable crops in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology 156, 121-133.

Vráblík, A., Hodek, J., Soukup, J., Demnerová, K., Ovesná, J. (2012): Development and Verification of PCR based Assay to Detect and Quantify Garden Pea lec Gene. Czech Journal of Food Sciences 30 (3): 247 - 257.

Soukup, J., Holec, J. , Jursík, M., Hamouzová, K. (2011): Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal of Consumer Protection and Food Safety 6: 125-130.

Jursík, M., Soukup J, Venclová V., Holec, J. (2011): POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology 25 (1):, 14-18.

Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Hamouz, P., Venclová, V., Tůmová, P. (2010). Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 51 (2): 113-122.

Landová, M., Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Holec, J. Squire, G.R. (2010): Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment 56 (11): 541–549.

Potop, V., Soukup, J. (2009): Spatiotemporal characteristics of dryness and drought in the Republic of Moldova. Theoretical and Applied Climatology, 96 (3): 305 - 318.

Soukup, J., Jursík, M., Nováková, K., Laksarová, M., Holec, J. (2008). Differences in sensitivity to glyphosate among weed species – implication for weed control in HT maize. Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue XXI, 51-56.

Demont, M., Cerovska, M., Daems, W., Dillen, K., Foragasi, J., Mathijs, E., Muška, F., Soukup,  J., Tollens, E. (2008). Ex ante impact assessment under imperfect information: Biotechnology in the New Member States of the EU. Journal of Agricultural Economics 59:(3), 463-486.

 

Monografie:

Squire, G.R.,  Lecomte, J.,  Hüsken, A., Soukup, J., Messéan A. (2013): Contributions of Pollen and Seed to Impurity in Crops – A Comparison of Maize, Oilseed Rape and Beet. In: Bertheau, Y. (ed).: Genetically Modified and Non-Genetically Modified Food Supply Chains: Co-Existence and Traceability. Blackwell Publishing, Oxford, pp. 23-34. ISBN 978-1-4443-3778-5

Jursík, M., Holec, J., Hamouz, P., Soukup, J. (2011): Plevele - biologie a regulace. Agromanuál, České Budějovice, 232 s. ISBN: 978-80-87111-27-7

Hamouzová, K., Salava, J., Soukup, J., Chodová, D. Košnarová, P. (2011): Weed resistance to herbicides in the Czech Republic: History, occurrence, detection and management. In: Herbicides. Mechanisms and mode of action. Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, pp. 83-102. ISBN 978-953-307-744-4

Soukup, J. (2005): Metody regulace zaplevelení. In: Mikulka J, Kneifelová M. (eds.): Plevelné rostliny. Profi Press s.r.o. Praha.

Soukup, J., Holec, J. (2004): Crop/wild interaction within the Beta vulgaris complex: Agronomic aspects of weed beet in the Czech Republic. In.: den Nijs, H. C. M., Bartsch, D., Sweet, J. (eds.): Introgression from Genetically Modified Plants into Wild Relatives. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, 203-218.

 

Seznam publikací generovaný informačním systémem ČZU:

Článek v odborném periodiku

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Současné spektrum plevelů jarních obilnin na vybraných plochách ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 12 - 15. ISSN: 0139-6013.

POTOP, V. – SOUKUP, J. Spatiotemporal characteristics of dryness and drought in the Republic of Moldova.. Theoretical and Applied Climatology, 2009, roč. 96, č. 3, s. 305 - 318. ISSN: 0177-798X.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Spektrum plevelů v okopaninách v režimu ekologického hospodaření. Úroda, 2011, roč. 59, č. 10, s. 48-50. ISSN: 0139-6013.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Spektrum plevelů v porostech brambor na vybraných lokalitách v ČR. Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 26 - 28. ISSN: 0139-6013.

**SVOBODOVÁ, Z. – **SKOKOVÁ HABUŠTOVÁ, O. – HOLEC, J. – **HOLEC, M. – **BOHÁČ, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – **SEHNAL, F. Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture Ecosystems & Environment, 2018, roč. 251, č. 2018, s. 171-179. ISSN: 0167-8809.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Survey about the weed occurrence on arable land in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 63-69. ISSN: 1211-3174.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. – SOUKUP, J. The effects of climate change on variability of the growing seasons in the Elbe River lowland, Czech Republic. ADVANCES IN METEOROLOGY , 2015, roč. 2015, č. 546920, s. 1-16. ISSN: 1687-9309.

POTOPOVÁ, V. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **ŠTĚPÁNEK, P. – TÜRKOTT, L. – **FARDA, A. – SOUKUP, J. The impacts of key adverse weather events on the field-grown vegetable yield variability in the Czech Republic from 1961 to 2014. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2017, roč. 37, č. 3, s. 1648-1664. ISSN: 0899-8418.

BRANT, V. – PIVEC, J. – VENCLOVÁ, V. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. The influence of different soil vegetation covers onto the volumetric water content in upper soil layers. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 6, s. 275 - 281. ISSN: 1214-1178.

VENCLOVÁ, V. – BRANT, V. – DUCHOSLAV, M. – SOUKUP, J. – NECKÁŘ, K. The influence of time of setting land aside on weed spectrum and changes of ecological parameters of environment based on plant indicator values. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 459 - 464. ISSN: 1861-3829.

KOPRDOVÁ, S. – SASKA, P. – SOUKUP, J. The spectrum of invertebrate seed predators that contribute to the control of the rape volunteer seeds (Brassica napus L.). Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 261 - 264. ISSN: 1861-3829.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Vliv teploty na klíčivost semen sveřepu jalového. Úroda, 2015, roč. 63, č. 2, s. 30-32. ISSN: 0139-6013.

LANDOVÁ, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Výskyt plevelné řepy v České republice a faktory ovlivňující její šíření. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 436 - 441. ISSN: 1210-3306.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Vývoj herbicidní rezistence u chundelky metlice v ČR. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 10-14. ISSN: 0139-6013.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Weed species diversity in the Czech Republic under different farming and site conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 741-749. ISSN: 1211-8516.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Weed vegetation of arable land in the Czech Republic: environmental a management factors determining weed species composition. Biologia, 2014, roč. 69, č. 4, s. 443-448. ISSN: 0006-3088.

KYSILKOVÁ, K. – HOLEC, J. – HOOVÁ, T. – SOUKUP, J. Zaplevelení okrajů porostů ozimých obilnin. Úroda, 2019, roč. 67, č. 9, s. 24-29. ISSN: 0139-6013.

SATRAPOVÁ, J. – SOUKUP, J. Změna klimatu a její vliv na šíření teplomilných plevelů v ČR. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Biologie a regulace plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2018, 353s. ISBN 978-80-87111-71-0.

Olejniny doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Miroslava Hájková (externí), Jiří Havel (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (externí), Ing. Božetěch Málek (externí), Petr Markytán (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Rostislav Richter (externí), prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Zdeněk Strašil (externí), Jaromír Šaroun (externí), Ing. Josef Škeřík, CSc. (externí), Prokop Šmirous (externí), Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc (externí), Daniel Štranc (externí), Martin Volf (externí), Viktor Vrbovský (externí), Petr Zehnálek (externí), doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., 2010

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. PLEVELE Biologie a regulace. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2011. 232s. ISBN 978-80-87111-27-7.

SOUKUP, J. Regulace zaplevelení s využitím herbicidů nové generace, transgenních plodin a metod precizního zemědělství. ČZU Praha: N, 2004. 144s. ISBN N.

BARANYK, P. – BALÍK, J. – KAZDA, J. – KUCHTOVÁ, P. – SOUKUP, J. – ŠKEŘÍK, J. – VOLF, M. Řepka – pěstování, využití, ekonomika. Praha: Profi Press s.r.o., 2007. 208s. ISBN 978-80-86726-26-7.

Kapitoly v odborné knize

SOUKUP, J. Baranyk, P., Fábry, A.: Řepka – pěstování, využití, ekonomika. Praha: Profipress Praha, 2007. 1s. ISBN 978-80-86726-26-7. s. Agrotechnika, s. 68 - 82.

SQUIRE, G. – LECOMTE, J. – HÜSKEN, A. – SOUKUP, J. – MESSÉAN, A. Genetically Modified and Non-Genetically Modified Food Supply Chains: Co-Existence and Traceability. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013, 664s. ISBN 978-1-4443-3778-5. Contributions of Pollen and Seed to Impurity in Crops - A Comparison of Maize, Oilseed Rape and Beet, s. 23-34.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. den Nijs, H. C. M., Bartsch, D., Sweet, J. (eds.): Introgression from Genetically Modified Plants into Wild Relatives . Wallingford, Oxfordshire: CABI Publishing, 2004. 1s. ISBN 085199816X. s. Crop/wild interaction within the Beta vulgaris complex: Agronomic aspects of weed beet in the Czech Republic , s. 203 - 218.

SOUKUP, J. Plevelné rostliny. Praha: Profi Press s.r.o., 2005. 1s. ISBN 80-86726-02-09. s. Metody regulace zaplevelení, s. 39 - 58.

SOUKUP, J. Řepka olejka v českém zemědělství - komplexní pěstitelská technologie. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2005. 1s. ISBN 80-903464-3-X. s. Ochrana proti škodlivým organismům - plevele, s. 37 - 73.

SOUKUP, J. Baranyk, P., Fábry, A.: Řepka – pěstování, využití, ekonomika. Praha: Profipress Praha, 2007. 1s. ISBN 978-80-86726-26-7. s. Regulace zaplevelení, s. 91 - 100.

KAZDA, J. – MÁLEK, B. – MARKYTÁN, P. – NERAD, D. – ČECH, P. – ŘÍHA, K. – HERDA, G. – ŠAROUN, J. – SOUKUP, J. – VOLF, M. Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice, mák a hořčice.. Praha: SPZO, 2008. 1s. ISBN 978-80-87065-06-5. s. Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice, mák a hořčice., s. 64 - 85.

ČEŘOVSKÁ, M. – SOUKUP, J. Řepka olejka v českém zemědělství - komplexní pěstitelská technologie. Praha: SPZO s.r.o., 2005. 1s. ISBN 80-903464-3-X. s. Transgenní řepka, s. 151 - 154.

SOUKUP, J. Technický slovník naučný. Praha: Encyklopedický dům, 2004. 1s. ISBN 80-86044-25-4. s. Vybraná hesla, s. 1 - 546.

SOUKUP, J. Technický slovník naučný. Praha: Encyklopedický dům, 2004. 1s. ISBN 80-86044-24-6. s. Vybraná hesla, s. 1 - 429.

HAMOUZOVÁ, K. – SALAVA, J. – SOUKUP, J. – CHODOVÁ, D. – KOŠNAROVÁ, P. Herbicides - Mechanisms and mode of action. Rijeka, Croatia: InTech - Open Access Publisher, 2011. 204s. ISBN 978-953-307-744-4. Weed resistance to herbicides in the Czech Republic: History, occurrence, detection and management, s. 83-102. Odkaz

SOUKUP, J. Řepka olejka v českém zemědělství - komplexní pěstitelská technologie. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2005. 1s. ISBN 80-903464-3-X. s. Založení porostu, s. 26 - 37.

Článek ve sborníku z akce

MAYEROVÁ, M. – **MIKULKA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Changes in weed community composition in a long-term trial with different crop rotations and herbicide treatments. In 28th German Conference on Weed Biology and Weed Control 27.02.2018, Braunschweig. Berlin: Julius Kühn-Institut , 2018. s. 58-66.

Technicky realizované výsledky

Biodiverzita plevelových společenstev, její význam a udržitelné využívání Martinková Zdenka; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; doc. RNDr. Honěk Alois, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Mgr. Koprdová Stanislava; Ing. Kolářová Michaela; RNDr. Saska Pavel, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D., 2008

SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. Komorový postřikovač PK-3, Laboratory chamber sprayer PK-3, chamber sprayer; pesticide application; pot experiments, 2016, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Komorový postřikovač PK-3, PK-3, Aviko Praha s.r.o., Na Hutmance 2, 158 00 Praha 5 – Košíře, IČO: 62906534, Jindřich Sobotka, Tel. + 420 251 087 150, E-mail: sobotka@avikopraha.cz, úspora nákladů na aplikaci přípravků na ochranu rostlin; na základě tohoto funkčního vzorku byly vyrobeny a exportovány další tři exempláře do zahraničí, Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra agroekologie a biometeorologie, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půdě, The biology and regulation of Bromus sterilis and related species on arable land, Bromus sterilis; regulation; biological characteristic; chemical control; tillage, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace sveřepu jalového, Komaspol s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice 2, IČO: 490 96346, 21.12.2017, ing. Zdeněk Scháno, tel. 602 286 769, schano@seznam.cz, snížení nákladů na regulaci sveřepů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 26.01.2018,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

SOUKUP, J. Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách. Periodická zpráva 2015 projektu QJ1310128.. Praha: ČZU v Praze, 2016, 31s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – MIKULKA, J. Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách. Periodická zpráva 2016 projektu QJ1310128.. Praha: NAZV, 2016, 30s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách. Průběžná zpráva za rok 2014. . Praha: ČZU Praha, 2015, 24s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – **MIKULKA, J. Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách. Závěrečná zpráva projektu QJ1310128. Praha: NAZV, 2017, 46s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Determination of the efficacy and optimal dose of Tramat 500 SC applied pre-emergent and early post-emergent in the sensitive and resistant Apera spica-venti population to ALS inhibitors. Final report for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2019, 13s. ISBN: neuveden,

NOVOTNÁ, K. – SOUKUP, J. Economic analysis of herbicide resistance in Apera spica-venti in conditions of the Czech Republic. Final report for University of Hohenheim.. Prague: CULS Prague, 2015, 42s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of GF-1343, GF-2007 and GF-3313 on annual BLWs with alleged ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 61s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of pyroxsulam containing formulations on populations of grass weeds with suspected ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 44s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Efficacy of pyroxsulam on difficult grass weed. Europe, 2015. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Prague: CULS Prague, 2015, 3s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Efficacy of XDE-848, penoxsulam and cyhalofop on various populations of Echinochloa spp. MEAF. 2015. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Prague: CULS Prague, 2015, 66s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. Field and pot study on changes in herbicide-resistance profile of Apera spica-venti as the consequence in changes of cultural practices and chemical control measures. Final report for DuPont CZ s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 9s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Field trial with NK 603 maize - Czech Republic. Final report for MONSANTO Europe S.A.. Prague: CULS Prague, 2015, 29s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Field trial with NK 603 maize – Czech Republic (Opolany). Annual report 2014 for MONSANTO Europe S.A.. Prague: CULS Prague, 2014, 16s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Herbicide resistance in Echinochloa crus-galli and Apera spica-venti. Final reports for Syngenta Ltd.. Prague: CULS Prague, 2014, 44s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Impact of water hardness, pH of spray solution, soil moisture and temperature on the efficacy of GF-3313 and GF-3122. Final reports for Dow AgroSciences Export S.A.S. Prague: CULS Prague, 2014, 196s. ISBN: neuveden,

**KOCOUREK, F. – **SEIDENGLANZ, M. – SOUKUP, J. – **HRUDOVÁ, E. – **HAVEL, J. – **KOLAŘÍK, P. – **ERBAN, T. – **STARÁ, J. – **MIKULKA, J. – **HLAVJENKA, V. – **ŠAFÁŘ, J. – **HORÁČEK, J. – **LUDVÍKOVÁ, M. – KOŠNAROVÁ, P. Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie. Výroční zpráva 2018 projektu QK 1820081.. Praha: NAZV, 2018, 34s. ISBN: neuveden,

**KOCOUREK, F. – **SEIDENGLANZ, M. – SOUKUP, J. – **HRUDOVÁ, E. – **HAVEL, J. – **KOLAŘÍK, P. – **ERBAN, T. – **STARÁ, J. – **MIKULKA, J. – **HLAVJENKA, V. – **ŠAFÁŘ, J. – **HORÁČEK, J. – **LUDVÍKOVÁ, M. – KOŠNAROVÁ, P. Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie. Výroční zpráva 2019 projektu QK 1820081. Praha: NAZV, 2019, 31s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2018, 62s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2019, 22s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited.. Praha: Syngenta Limited, 2017, 26s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Ltd.. Praha: ČZU v Praze, 2015, 35s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Slovakia s.r.o.. Praha: Syngenta Slovakia s.r.o., 2016, 31s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice, sveřepu jalového, psárky polní a pýru plazivého k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2018, 31s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti ovsa hluchého k vybraným herbicidům na bázi inhibitorů ACCázy. Závěrečná zpráva z pokusu pro Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: ČZU v Praze, 2015, 13s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Alopecurus myosuroides to herbicides with different modes of action. Final report for IdentXX GmbH. Praha: IdentXX GmbH, 2016, 7s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Alopecurus myosuroides to herbicides with different modes of action. Final reports on the results of small pot experiment for IdentXX GmbH. Praha: IdentXX GmbH, 2017, 13s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2017, 22s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2018, 15s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2017, 20s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2016, 20s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 53s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2015, 45s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Papaver rhoeas to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for IdentXX GmbH. Praha: IdentXX GmbH, 2018, 21s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Papaver rhoeas to herbicides with different modes of action. Final reports on the results of small pot experiment for IdentXX GmbH. Praha: IdentXX GmbH, 2017, 16s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Teosinte project. Final report for IDENTXX GmbH.. Prague: CULS Prague, 2015, 10s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Testing on herbicide resistance. Final report for IDENTXX GmbH.. Prague: CULS Prague, 2014, 8s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Testing on herbicide resistance. Final report for IDENTXX GmbH.. Prague: CULS Prague, 2015, 14s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. Závěrečná zpráva z 7th International Weed Science Congress. Praha: MZe ČR, 2016, 7s. ISBN: neuveden,

Ostatní výsledky

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M.A decade of monitoring herbicide resistance in Apera spica-venti in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 78. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – PATEROVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A farmer survey on herbicide resistance in loose silky bent grass in the Czech Republic. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 131. ISBN: 978-2-905550-41-5.

HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A new geodatabase software for the management and interpretation of data from weed surveys. 2011. In: Abstracts 2nd workshop of the EWRS working group: Weed mapping, Jokioinen, Finland, 21.-23. September 2011, s. 3.

JANKŮ, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Adjuvanty (1.). 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 7, s. 53-54. ISSN: 1801-7673.

JANKŮ, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Adjuvanty (2.) - adjuvanty jako pomocné látky. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 58-59. ISSN: 1801-7673.

Agroekologické aspekty pěstování transgenních plodin prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2007

Aliens on arable land prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D., 2004

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ambrosia species in the Czech Republic and the first findings of fields heavily infested with A. artemisiifolia. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 257. ISBN: 978-2-905550-41-5.

Apera spica-venti - the most important weedy grass in the Czech Republic is resistant to ALS-inhibiting herbicides Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Košnarová Pavlína; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

POTOP, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Assessing risk of dry episodes during growing seasons of vegetable crops in Polabí, Czech Republic. 2011. In: 1st Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference. Novi Sad, Serbia, 14.-16. September 2011, s. 50. ISBN 978-86-87785-33-5.

Biologická regulace plevelů Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Biologie a možnosti šíření plané formy slunečnice roční (Helianthus annuus var. annuus) v podmínkách České republiky. Ing. Holec Josef, Ph.D.; Cettlová D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

JURSÍK, M. – ŽĎÁRKOVÁ, V. – SOUKUP, J.Biologie a regulace sveřepů. 2016, Agrotip, roč. 18, č. 2, s. 4-7..

JURSÍK, M. – ŽĎÁRKOVÁ, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologie a regulace sveřepů. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1801-7673.

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Bažanka roční (Mercurialis annua L.) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Heřmánkovec nevonný a příbuzné druhy Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli L.) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus L.) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Mák vlčí (Papaver rhoeas L) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Merlík bílý (Chenopodium album L.) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2004

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Pěťoury (druhy rodu Galinsoga Ruiz et Pavón) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Rdesno blešník (Polygonum lapathifolium L.) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – SOUKUP, J.Biologie a možnosti regulace sveřepu jalového. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 20-22. ISSN 1801-7673.