×
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
banner

Publikace

Vybrané významnější recentní publikace:

Původní vědecké práce:

Svobodova, Z., Habustova Skokova, O., Holec, J. Holec, M. Bohac, J., Jursik, M., Soukup, J., Sehnal, F. (2018): Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture, Ecosystems & Environment, 251, 171-179.

Jursik, M., Kovacova, J. Kocarek, M., Hamouzova, K., Soukup, J. (2017): Effect of a non-woven fabric covering on the residual activity of pendimethalin in lettuce and soil. Pest Management Science, 73 (5): 1024-1030.

Potopova, V., Stepanek, P., Mozny, M., Turkott, L., Soukup, J. (2015): Performance of the standardised precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology, 202, 26-38.

Hamouzová K., Košnarová P., Salava J., Soukup J., Hamouz P. (2013): Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Pest Management Science, 70 (4): 541-548.

Potop, V., Možný, M., Soukup, J. (2012): Drought evolution at various time scales in the lowland regions and their impact on vegetable crops in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology 156, 121-133.

Vráblík, A., Hodek, J., Soukup, J., Demnerová, K., Ovesná, J. (2012): Development and Verification of PCR based Assay to Detect and Quantify Garden Pea lec Gene. Czech Journal of Food Sciences 30 (3): 247 - 257.

Soukup, J., Holec, J. , Jursík, M., Hamouzová, K. (2011): Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal of Consumer Protection and Food Safety 6: 125-130.

Jursík, M., Soukup J, Venclová V., Holec, J. (2011): POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology 25 (1):, 14-18.

Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Hamouz, P., Venclová, V., Tůmová, P. (2010). Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 51 (2): 113-122.

Landová, M., Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Holec, J. Squire, G.R. (2010): Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment 56 (11): 541–549.

Potop, V., Soukup, J. (2009): Spatiotemporal characteristics of dryness and drought in the Republic of Moldova. Theoretical and Applied Climatology, 96 (3): 305 - 318.

Soukup, J., Jursík, M., Nováková, K., Laksarová, M., Holec, J. (2008). Differences in sensitivity to glyphosate among weed species – implication for weed control in HT maize. Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue XXI, 51-56.

Demont, M., Cerovska, M., Daems, W., Dillen, K., Foragasi, J., Mathijs, E., Muška, F., Soukup,  J., Tollens, E. (2008). Ex ante impact assessment under imperfect information: Biotechnology in the New Member States of the EU. Journal of Agricultural Economics 59:(3), 463-486.

 

Monografie:

Squire, G.R.,  Lecomte, J.,  Hüsken, A., Soukup, J., Messéan A. (2013): Contributions of Pollen and Seed to Impurity in Crops – A Comparison of Maize, Oilseed Rape and Beet. In: Bertheau, Y. (ed).: Genetically Modified and Non-Genetically Modified Food Supply Chains: Co-Existence and Traceability. Blackwell Publishing, Oxford, pp. 23-34. ISBN 978-1-4443-3778-5

Jursík, M., Holec, J., Hamouz, P., Soukup, J. (2011): Plevele - biologie a regulace. Agromanuál, České Budějovice, 232 s. ISBN: 978-80-87111-27-7

Hamouzová, K., Salava, J., Soukup, J., Chodová, D. Košnarová, P. (2011): Weed resistance to herbicides in the Czech Republic: History, occurrence, detection and management. In: Herbicides. Mechanisms and mode of action. Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, pp. 83-102. ISBN 978-953-307-744-4

Soukup, J. (2005): Metody regulace zaplevelení. In: Mikulka J, Kneifelová M. (eds.): Plevelné rostliny. Profi Press s.r.o. Praha.

Soukup, J., Holec, J. (2004): Crop/wild interaction within the Beta vulgaris complex: Agronomic aspects of weed beet in the Czech Republic. In.: den Nijs, H. C. M., Bartsch, D., Sweet, J. (eds.): Introgression from Genetically Modified Plants into Wild Relatives. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, 203-218.

 

Seznam publikací generovaný informačním systémem ČZU:

Ostatní výsledky

Biology and diversity of weed beet populations under Czech conditions Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Landová Markéta; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2005

Biomasse-Produktion von Cirsium arvense (L.) Scop. in ein- und zweijährigen Brachen und nachfolgenden Kulturen Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2004

Brukvovité plevele a nádorovitost košťálovin Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Case study of co-existence and Bt maize growing in the Czech Republic Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Changes in diversity of crop species grown in the area of the Czech Republic between 1956 – 2008 Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in weed communities exposed to herbicides or herbicide-tolerant GM crops. 2011. In: Ecological Impact of Genetically Modified Organisms. 5. EIGMO meeting, 22.-25.06.2011, Institute of Entomology AS ČR, České Budějovice, s. 15-16. ISBN 978-80-86668-14-7.

Changes of the weed flora during 20th century – a case study on the area of the Czech Republic Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2009

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Characterisation of S-alleles in sweet and sour cherry by allele specific PCR amplification in Czech Republic. 2013, Abstract Book of International plant breeding congress 10 - 14 November 2013 Antalya, Turkey, 2013. s.464.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Characterization of S-alleles in sweet cherry (Prunus avium L.). 2014, In: Book of Abstracts - International Scientific Genetic Conference "XXVI. Genetic Days", CULS Prague 3.-4.9.2014, s. 220. ISBN: 978-80-213-2473-2.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chemical control of Conyza canadensis on railways is failing. 2015, In: Proceedings Resistance 2015, Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, UK 14.-16. September 2015, s. 56.

Chundelka metlice (Apera spica-venti (L.) Beauv.) – Biologie, ekologie a hospodářská škodlivost. prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan, 2005

Chundelka metlice (Apera spica-venti L. Beauv.) - Regulace výskytu v polních plodinách Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan, 2005

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Chundelka metlice - rezistence vůči sulfonylmočovinám. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 8, s. 16-17. ISSN 1801-7673.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cílená ochrana proti plevelům. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 24, s. 28-29. ISSN: 1211-3816.

Cílené a selektivní odplevelení řepky ozimé prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Cílené a selektivní odplevelení řepky ozimé prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Cílené a selektivní odplevelení řepky ozimé 2008 prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Clearfield řepka: přínosy a eliminace potencionálních pěstitelských rizik. 2014, Agrotip, roč. 16, č. 7-8, s. 12-15.

Closely related crop-weed complexes as limiting factors of growing herbicide-tolerant crops Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Landová Markéta, 2006

Common sunflower (Helianthus annuus subsp. annuus) on arable land in the Czech Republic Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

Common sunflower (Helianthus annuus var. anuus) – potential threat to coexistence of sunflower crops in Central Europe Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2005

Competitive relationships between sugar beet and weeds Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Cross-resistance pattern to ALS inhibiting herbicides in Czech Apera spica-venti biotypes Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan, 2007

Cykly vzcházení pozdních jarních plevelů Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

HOLEC, J. – BULEJČÍKOVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cyperus esculentus - differences in growth and tuber production between cultivated and wild forms. 2014, Julius-Kühn-Archiv, č. 443, s. 208-213. ISSN: 1868-9892.

Czech farming systems and farmers opinion in relation to the introduction of GM crops prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2005

Další směřování chemické ochrany prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

SATRAPOVÁ, J. – POTOP, V. – VENCLOVÁ, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dependence of the selected weeds on the meteorological conditions in 2010. 2011. In: IX. International Conference of Ph.D. Students of Experimental Plant Biology, Fresh Insights in Plant Affairs, 5.-6.9. 2011, Charles University in Prague, s. 20.

Detection of Cirsium arvense L. in cereals using a multispectral imaging and vegetation indices Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Detection of Cirsium arvense L. in cereals using aerial multispectral imaging Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – KORECKÝ, J. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determining of S-alleles in wild cherry population of Czech Republic. 2014, In: Proceedings of 3rd International Conference on Agriculture and Horticulture, Hyderabad International Convention Centre (HICC) India 27.-29.10.2014, Agrotechnology, roč. 2, č. 4, s. 140. ISSN: 2168-9881.

Differences between weed communities under conventional and organic management Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Differences in colonization behaviour of two annual Solanum species – S. physalifolium and S. villosum Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2006

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected ALS inhibiting herbicides. 2013, In: Global Herbicide Resistance Challenge, Fremantle 18.–22.2.2013, s. 58.

Differences in sensitivity to glyphosate of common weeds in maize in temperate zone prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2007

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – LOSOSOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Different farming managements in apple orchards: effect on plant species composition and diversity. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 227. ISBN: 978-2-905550-41-5.

Dlouhodobé změny ve výskytu polních plevelů Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Dnes pomocník, zítra škůdce. Nepředvídatelné dopady biologické ochrany Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Kohout Václav, DrSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Drought consequence on maize production in the Eastern Europe: Republic of Moldova case Dr. Vera Potop, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty postemergentní regulace plevelů ve slunečnici. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 4, s. 10-12. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty preemergentní regulace plevelů ve slunečnici. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 3, s. 28-32. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty regulace plevelů v cukrovce. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 4, s. 20-22. ISSN 1801-7673.

Důležité aspekty regulace plevelů v kukuřici (1. část) Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Důležité aspekty regulace plevelů v kukuřici (2. část) Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty regulace plevelů v ozimé řepce. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 7, s. 16-19. ISSN: 1801-7673.

Efektivní postupy regulace zaplevelení v obilninách prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Efektivní regulace nejvýznamnějších plevelů kukuřice. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 12-15. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Efektivní regulace výdrolu ozimé řepky. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 24-27. ISSN: 1801-7673.

Effect of glyphosate on weed occurence during the vegetation of GM maize prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Laksarová Magda; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, L. – JANKŮ, J. – VENCLOVÁ, V.Effect of herbicide treatment and cover crop on weed occurrence in glyphosate-tolerant maize. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 343. ISBN: 978-80-213-2648-4.

Efficacy and selectivity of pre-emergence herbicides in sunflower as influenced by soil water conditions Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Andr Jiří; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Efficacy and selectivity of selected herbicides in onions (Allium cepa L.) Ing. Veronika Venclová, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Michal Pokorný (externí), prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Ekologie planě rostoucích a kulturních řep ve vztahu k čistotě osiva a šíření jejich plevelných forem prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Kučerová Jiřina; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Zahradníček Josef, 2004

Ekonomika pěstování slunečnice začíná kvalitním a selektivním herbicidním ošetřením Ing. Andr Jiří; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Environmental and agronomic monitoring of HT plants prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., 2010

Evaluation of the biology, geographical distribution and identification of herbicide resistance status in Apera spica-venti in the Czech Republic and development of solutions for its control prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan; Dr. Ing. Salava Jaroslav, 2006

Evaluation of the biology, geographical distribution and identification of herbicide resistance status in Apera spica-venti in the Czech Republic and development of solutions for its control Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Evaluation of weed distribution and weed spatial stability for precision farming Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2005

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující účinnost herbicidů. 2015, Farmář, roč. 21, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1210-9789.

Fast spread of Obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae) and its dominant role as a pest of Robinia pseudacacia in the Czech Republic Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Krmelová Kateřina, 2009

HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Feral occurrence of arable crops and vegetables along the Vltava River - the influence of floods. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 148. ISBN: 978-605-4672-80-6.

Field-scale variability of weediness on arable land Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2004

Field–scale variability of weed distribution on arable land Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2004

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Formulace pesticidů. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 8, s. 46-47. ISSN: 1801-7673.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Gamma diversity of arable weeds in the Czech Republic. 2011. In: Abstracts 2nd workshop of the EWRS working group: Weed mapping, Jokioinen, Finland, 21.-23. September 2011, s. 2.

Germination ability of oilseed rape varieties under water stress conditions Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2005

SOUKUP, J.Glyphosate use – facts and myths in current debate, impact on weed communities and environment. 2016, In: Book of proceedings 10th Weed Science Congress, Vrdnik, Serbia 21.-23.9.2016, 1 s.

GM crops as a part of sustainable agroecosystems prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Herbicide control of ALS-resistant Alopecurus myosuroides in the Czech Republic. 2011. In: Proceedings 4th EWRS Workshop on Herbicide Resistance, Ghent 12.-13.4.2011, s. 56-57.

Herbicide control of Velvetleaf (Abutilon theophrasti) in sugar beet Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2007

Herbicide control of velvetleaf (Abutilon theophrasti) in sugarbeet Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2004

Herbicidní ošetření do slunečnice Ing. Andr Jiří; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Herbicidní regulace plevelů v kukuřici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Herbicidní regulace plevelů v obilninách Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Herbicidní rezistence u trávovitých plevelů v České republice. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č. 6, s. 18-20. ISSN: 1211-3565.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); HT technologie a možnosti jejich využití. 2012, Farmář, roč. 18, č. 1, s. 18-19. ISSN: 1210-9789.

Impact of GM crops in Hungary and the Czech Republic Demont Matty; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie; Daems Wilm; DILLEN Koen; FOGARASI József; MATHIJS Erik; Muška František; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Tollens Eric, 2007

POTOP, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impacts of drought at different time scales on crop yields. 2013, In: Materials of the international scientific conference celebrating ten years of the faculty of natural sciences and agroecology at Alecu Russo Balti State University, Republic of Moldova, Volume I, Balti 10.-11.10.2013, s. 231-236. ISBN: 978-9975-50-113-2.

Indukce osmodormance u semen ozimé řepky Ing. Holec Josef, Ph.D.; Dobrev Petre Ivanov; Ing. Brant Václav, Ph.D.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Influence of air temperature and CO2 concentration on C3 plants Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Dr. Vera Potop, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Influence of soil pH, rainfall, dosage, and application timing of herbicide Merlin 750 WG (isoxaflutole) on phytotoxicity level in maize (Zea mays L.). prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2004

Influence of temperature and CO2 concentration depending on fixation mechanism Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Dr. Vera Potop, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Integrated weed management as a tool to suppress herbicide resistance in weeds. 2015, In: Proceedings EWRS Workshop - Optimizing herbicide use in an Integrated Weed Management (IWM) context, Heraklion, Crete 5.-7. March 2015, s. 18-19. ISBN: 978-618-81865-0-7.

Intenzita výskytu bejlomorky akátové (Obolodiplosis robiniae), klíněnky akátové (Phyllonorycter robiniella) a vzpřímenky akátové (Parectopa robiniella) na invazní dřevině trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) Ing. Holec Josef, Ph.D.; Krmelová D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Introduction of weedy forms of genus Beta on arable land: potential danger for sugar beet growing and biosafety Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Landová Markéta; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – ŽĎÁRKOVÁ, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Investigating the extent of herbicide resistance in problematic grass weeds in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 321. ISBN: 978-80-213-2648-4.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ŽĎÁRKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak regulovat sveřepy jako nový agresivní plevel ozimých obilnin?. 2015, In: Jak dále v intenzivním pěstování obilnin? 7.-13.1.2015, s. 9-16.

Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelům prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2004

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ošetření ozimé řepky proti plevelům. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 22. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelům. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelům. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelům. 2015, Agrotip, roč. 10, č. 2, s. 4-7. ISSN: 2464-5427.

Klady a zápory jednotlivých způsobů ošetření pozemku po sklizni řepky ve vztahu k výskytu zaplevelující řepky v následných plodinách Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Mikulka Jan, 2007

Klíčivost a vzcházivost populací chundelky metlice (Apera spica-venti (L.) Beauv) citlivých a rezistentních k sulfonylmočovinám Ing. Náměstek Jan; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

ŽĎÁRKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Konkurenční schopnost sveřepu jalového v pšenici ozimé. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 136.

Kukuřice – Možnosti herbicidní regulace plevelů Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Kukuřice,nepostradatelná plodina – Strategie regulace zaplevelení Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

Letní zaplevelení cukrovky Zahradníček Josef; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2004

Letní zaplevelení cukrovky Zahradníček Josef; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Přibyl Petr, 2005