×
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
banner

Publikace

Vybrané významnější recentní publikace:

Původní vědecké práce:

Svobodova, Z., Habustova Skokova, O., Holec, J. Holec, M. Bohac, J., Jursik, M., Soukup, J., Sehnal, F. (2018): Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture, Ecosystems & Environment, 251, 171-179.

Jursik, M., Kovacova, J. Kocarek, M., Hamouzova, K., Soukup, J. (2017): Effect of a non-woven fabric covering on the residual activity of pendimethalin in lettuce and soil. Pest Management Science, 73 (5): 1024-1030.

Potopova, V., Stepanek, P., Mozny, M., Turkott, L., Soukup, J. (2015): Performance of the standardised precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology, 202, 26-38.

Hamouzová K., Košnarová P., Salava J., Soukup J., Hamouz P. (2013): Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Pest Management Science, 70 (4): 541-548.

Potop, V., Možný, M., Soukup, J. (2012): Drought evolution at various time scales in the lowland regions and their impact on vegetable crops in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology 156, 121-133.

Vráblík, A., Hodek, J., Soukup, J., Demnerová, K., Ovesná, J. (2012): Development and Verification of PCR based Assay to Detect and Quantify Garden Pea lec Gene. Czech Journal of Food Sciences 30 (3): 247 - 257.

Soukup, J., Holec, J. , Jursík, M., Hamouzová, K. (2011): Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal of Consumer Protection and Food Safety 6: 125-130.

Jursík, M., Soukup J, Venclová V., Holec, J. (2011): POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology 25 (1):, 14-18.

Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Hamouz, P., Venclová, V., Tůmová, P. (2010). Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 51 (2): 113-122.

Landová, M., Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Holec, J. Squire, G.R. (2010): Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment 56 (11): 541–549.

Potop, V., Soukup, J. (2009): Spatiotemporal characteristics of dryness and drought in the Republic of Moldova. Theoretical and Applied Climatology, 96 (3): 305 - 318.

Soukup, J., Jursík, M., Nováková, K., Laksarová, M., Holec, J. (2008). Differences in sensitivity to glyphosate among weed species – implication for weed control in HT maize. Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue XXI, 51-56.

Demont, M., Cerovska, M., Daems, W., Dillen, K., Foragasi, J., Mathijs, E., Muška, F., Soukup,  J., Tollens, E. (2008). Ex ante impact assessment under imperfect information: Biotechnology in the New Member States of the EU. Journal of Agricultural Economics 59:(3), 463-486.

 

Monografie:

Squire, G.R.,  Lecomte, J.,  Hüsken, A., Soukup, J., Messéan A. (2013): Contributions of Pollen and Seed to Impurity in Crops – A Comparison of Maize, Oilseed Rape and Beet. In: Bertheau, Y. (ed).: Genetically Modified and Non-Genetically Modified Food Supply Chains: Co-Existence and Traceability. Blackwell Publishing, Oxford, pp. 23-34. ISBN 978-1-4443-3778-5

Jursík, M., Holec, J., Hamouz, P., Soukup, J. (2011): Plevele - biologie a regulace. Agromanuál, České Budějovice, 232 s. ISBN: 978-80-87111-27-7

Hamouzová, K., Salava, J., Soukup, J., Chodová, D. Košnarová, P. (2011): Weed resistance to herbicides in the Czech Republic: History, occurrence, detection and management. In: Herbicides. Mechanisms and mode of action. Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, pp. 83-102. ISBN 978-953-307-744-4

Soukup, J. (2005): Metody regulace zaplevelení. In: Mikulka J, Kneifelová M. (eds.): Plevelné rostliny. Profi Press s.r.o. Praha.

Soukup, J., Holec, J. (2004): Crop/wild interaction within the Beta vulgaris complex: Agronomic aspects of weed beet in the Czech Republic. In.: den Nijs, H. C. M., Bartsch, D., Sweet, J. (eds.): Introgression from Genetically Modified Plants into Wild Relatives. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, 203-218.

 

Seznam publikací generovaný informačním systémem ČZU:

Ostatní výsledky

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lokálně významné a potenciálně škodlivé plevele v porostech ozimé řepky. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 166-170. ISBN 978-80-87065-36-5.

Loňská řepná kampaň Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Balšánek Vladislav, 2004

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E. – FIKROVÁ, M. – SOUKUP, J.Macalpinomyces neglectus and Ustilago trichophora as potential agents for Setaria pumila and Echinochloa crus-galli biocontrol. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 145. ISBN: 978-80-213-2648-4.

Máme se bát ambrózie? Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Máta huňatá (Mentha rotundifolia) na orné půdě Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mechanismy rezistence trávovitých plevelů v České republice. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 125.

Metabolismus cukrovky Zahradníček Josef; Ing. Horák Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Švachula Vladimír, 2004

Minimum isolation distance for GM sugar beet in its production areas Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; doc. RNDr. Brechler Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Mírné zimy a přezimování vymrzajících plevelů v porostech ozimé řepky. 2016, Sborník 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 23. – 24.11.2016, s. 175-177. ISBN 978-80-87065-69-3..

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Místo a mechanismus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny. Syntetické auxiny – tzv. růstové herbicidy . 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 7, s. 9-11. ISSN 1801-7673.

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny (2. díl) Inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny (3. díl) Inhibitory syntézy aminokyselin Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Magda Laksarová, 2010

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory syntézy lipidů Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Veronika Venclová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

POTOPOVÁ, V. – MATEESCU, E. – BORONEANT, C. – ZAHRADNIČEK, P. – CONSTANTINESCU, F. – TÜRKOTT, L. – SKALÁK, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modelling climate change impacts on thermophilic crops production in central and southern Europe. 2014, In: FACCE MACSUR CropM International Symposium and Workshop: Modelling climate change impacts on crop production for food security, Oslo 10.-12.2.2014, s. 71.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecular analysis of genetic diversity an in situ collection of characterization of S-alleles in sweet cherry (Prunus avium L) with novel designed primers. 2014, In: Proceedings of 5th World Congress on Biotechnology, Valencia, Spain 25.-27.6.2014, Journal of Biotechnology and Biomaterials, roč. 3, č. 5, s. 219. ISSN: 2155-952X.

Morfologie chundelky metlice (Apera spica–venti (L.) P. Beauv.) z různých lokalit Ing. Náměstek Jan; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Možnosti herbicidní ochrany kukuřice v roce 2006 prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2006

Možnosti herbicidní regulace plevelů ve slunečnici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

Možnosti herbicidní regulace plevelů ve slunečnici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Možnosti herbicidní regulace zaplevelení v kukuřici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti náhrady acetochloru v kukuřici a ve slunečnici. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 3, s. 24-26. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti náhrady acetochloru v kukuřici a ve slunečnici. 2014, Agrotip, roč. 16, č. 3, s. 4-7.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti ochrany řepky proti plevelům. 2011. Květy olejnin, roč. 16, č. 11, s. 4-6. ISSN 1213-1989.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti podzimní herbicidní ochrany proti plevelům v porostech obilnin. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 8-11. ISSN: 1801-7673.

Možnosti postemergentnej regulácie burín v slnečnici Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Jiří Andr, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Veronika Venclová, Ph.D., 2010

Možnosti přenosu genů mezi plodinami a plevely Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2004

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – KYSILKOVÁ, K.Možnosti regulace plevelů v kukuřici. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 4, s. 18-21. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti regulace problematických plevelů v ozimé řepce. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 7, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti regulace sveřepů v ozimé pšenici. 2014, Rostlinolékař, roč. 25, č. 6, s. 23-25. ISSN: 1211-3565.

Možnosti uplatnění plevelů v porostech zakládaných na jaře – Obecná část (biologické předpoklady). Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Možnosti uplatnění plevelů v porostech zakládaných na jaře – Speciální část (plevelné spektrum jařin a vhodný způsob jeho regulace) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Možný dopad rozšíření plevelné slunečnice v ČR Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Kohout Václav, DrSc., 2006

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – DOBEŠOVÁ, T. – SOUKUP, J.Natural hybridisation between Solanum nigrum and invasive species Solanum physalifolium. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 369. ISBN: 978-80-213-2648-4.

Natural tolerance of Asiatic dayflower (Commelina communis) to glyphosate Ing. Satrapová Jitka; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Nebezpečná metlice prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NK603 Roundup Ready maize I: opportunity to control weeds more effectively in soil conservation tillage systems. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Tolerant Varieties Working Group meeting: Herbicide Tolerant (HT) varieties in Europe, Frankfurt am Main, Germany 21.5.2014, s. 6-7.

SASKA, P. – SKUHROVEC, J. – ŘEZÁČ, M. – KOPRDOVÁ, S. – NĚMEČEK, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NK603 Roundup Ready maize: II – impact of weed control strategies and soil tillage on non-target epigeal arthropods. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Tolerant Varieties Working Group meeting: Herbicide Tolerant (HT) varieties in Europe, Frankfurt am Main, Germany 21.5.2014, s. 8-9.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Ježatka kuří noha. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 6, s. 41-45. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Místo a mechanizmus působení (účinku) herbicidů. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 8, s. 33-37. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové možnosti odplevelení řepky ozimé. 2014, In: Jak dál v pěstování řepky ozimé? 7.-14.1.2014, s. 16-21.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ŠUK, J. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové možnosti regulace plevelů v ozimé řepce v ČR. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 36-40. ISBN: 978-80-87065-57-0.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové možnosti regulace plevelů v ozimé řepce v ČR. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 8-11. ISSN: 1801-7673.

Nové možnosti v ošetřování řepky proti plevelům s důrazem na selektivní preemergentní a postemergentní aplikace při intenzivním pěstování s nízkými výsevky prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Nové trendy v regulaci plevelů ve slunečnici Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Noxious invasive weed species on arable land in the Czech Republic Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2004

POTOPOVÁ, V. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **FARDA, A. – **ŠTĚPÁNEK, P. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J.Observed changes in the occurrence of extreme events in the main vegetable-growing regions in the Czech Republic. 2015, In: Towards climatic services, Nitra 15.-18.9.2015, 3 s. ISBN: 978-80-552-1390-3 In: Towards Climatic Services Nitra, 15.-18.9.2015, 4 s .

Occurence of neophytes in agrophytocoenoses: a field survey in the Czech Republic in 2006-2007 Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of archaeophytes on arable land in the Czech Republic - Field survey in 2006-2008. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 167. ISBN: 978-605-4672-80-6.

Occurrence of endangered and rare weed species in agrophytocoenoses in the Czech Republic Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Occurrence of glyphosate-tolerant Commelina communis in the Czech Republic and a prediction of its future spread Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Ochrana intenzivně pěstovaných obilnin prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Ochrana proti plevelům v řepce ozimé prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Škeřík Josef, CSc., 2005

Ochrana proti plevelům z pohledu biodiverzity prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2005

Odrůdové rozdíly ve schopnosti řepky klíčit za podmínek vodního stresu Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; prof. Ing. Kohout Václav, DrSc., 2005

Olejniny doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Miroslava Hájková (externí), Jiří Havel (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (externí), Ing. Božetěch Málek (externí), Petr Markytán (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Rostislav Richter (externí), prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Zdeněk Strašil (externí), Jaromír Šaroun (externí), Ing. Josef Škeřík, CSc. (externí), Prokop Šmirous (externí), Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc (externí), Daniel Štranc (externí), Martin Volf (externí), Viktor Vrbovský (externí), Petr Zehnálek (externí), doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., 2010

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Omezování pěstitelských a environmentálních rizik při používání půdních herbicidů. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimization of ClearField and ExpressSun technologies in sunflower. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Tolerant Varieties Working Group meeting: Herbicide Tolerant (HT) varieties in Europe, Frankfurt am Main, Germany 21.5.2014, s. 18.

Parazitické a poloparazitické plevele Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Pěstování geneticky modifikovaných plodin v ČR Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Pěstování transgenních odrůd polních plodin – stav a perspektivy Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Physiological and molecular-genetic basis of herbicide resistance in grass weeds in the Czech Republic Ing. Pavlína Košnarová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Salava, 2010

Plevel okoličnatý Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Plevele jako plodiny a plodiny jako plevele Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Kohout Václav, DrSc., 2004

Plevele v kukuřici známé i neznámé prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Plevelná řepa se dál zákeřně šíří Zahradníček Josef; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Přibyl Petr, 2005

Počátek doby kvetení u vybraných druhů polních plevelů v roce 2010 Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Podzimní ochrana obilnin proti plevelům Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Podzimní ochrana řepky ozimé proti plevelům prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2007

Podzimní ochrana řepky ozimé proti plevelům prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace plevelů v porostech ozimých obilnin. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 8, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace plevelů v porostech ozimých obilnin. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 8, s. 8-10. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace plevelů v porostech ozimých obilnin. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

Podzimní řešení plevelů v obilninách Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

HOOVÁ, T. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání metod snímkování plevelné vegetace v hlavních plodinách na orné půdě. 2016, In: Sborník z 8. konference Kostelecké inspirování, Kostelec n. Č. l. 24.-25.11.2016, s. 50. ISBN: 978-80-213-2690-3.

Porovnání účinnosti a selektivity preemergentních herbicidů používaných ve slunečnici v různých vláhových podmínkách Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Andr Jiří; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní ochrana kukuřice. 2013, Farmář, roč. 19, č. 3, s. 38-41. ISSN: 1210-9789.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2011. Rostlinolékař, roč. 22, č. 3, s. 26-28. ISSN 1211-3565.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 4, s. 10-11. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 4, s. 12-14. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 4, s. 8-10. ISSN: 1801-7673.

Postemergentní regulace plevelů ve slunečnici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Potential Impact of Biotechnology in Eastern Europe: Transgenic Maize, Sugar Beet, and Oil Seed Rape in the Czech Republic Daems Wilm; Demont Matty; Muška František; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Tollens Eric, 2006

Potential of Roundup Ready system for control of main weeds in maize in Central Europe prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Laksarová Magda; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Potential seed bank restoring of weed beet Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Landová Markéta; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2006

Pouva řepňolistá (Iva xanthiifolia) – potenciálně nebezpečný plevel ve slunečnici Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Preemergentná regulácia burín v slnečnici. 2011. Naše pole, roč. 15, č. 3, s. 39-41. ISSN 1336-2666.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Preemergentní nebo časná postemergentní regulace plevelů v kukuřici?. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 3, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Preemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 3, s. 26-29. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Přezimování běžně vymrzajících plevelů. 2016, Farmář, roč. 22, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1210-9789.

Příčiny výskytu adventivního druhu Commelina communis (křížatka obecná) v kolejištích železničních stanic a možné dopady na účinnost chemickéregulace nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2008

HOLEC, J. – HUBÁČKOVÁ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příměs semen a plodů plevelů v maloobchodních baleních potravinářského máku. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 20.-21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 239-242. ISBN: 978-80-87065-50-1.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Příprava postřikové jíchy a míchání pesticidů. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 4, s. 89-91. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava postřikové jíchy a míchání pesticidů. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 70-71. ISSN: 1801-7673.

Problémů s rezistencí plevelů přibývá i v ČR Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Náměstek Jan, 2007

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 8, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

Produkce nadzemní biomasy na cíleně a spontánně ozeleněných úhorech Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Neckář Karel; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2005

POTOPOVÁ, V. – ŠTĚPÁNEK, P. – ZAHRADNÍČEK, P. – FARDA, A. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J.Projected changes in the evolution of drought in the 21st century over the Czech Republic. 2016, In: 2. International congress on water: Floods and Droughts, Ourense 27.-28.10.2016, s. 64. ISBN: 9788461760497.