×
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
banner

Publikace

Vybrané významnější recentní publikace:

Původní vědecké práce:

Svobodova, Z., Habustova Skokova, O., Holec, J. Holec, M. Bohac, J., Jursik, M., Soukup, J., Sehnal, F. (2018): Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture, Ecosystems & Environment, 251, 171-179.

Jursik, M., Kovacova, J. Kocarek, M., Hamouzova, K., Soukup, J. (2017): Effect of a non-woven fabric covering on the residual activity of pendimethalin in lettuce and soil. Pest Management Science, 73 (5): 1024-1030.

Potopova, V., Stepanek, P., Mozny, M., Turkott, L., Soukup, J. (2015): Performance of the standardised precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology, 202, 26-38.

Hamouzová K., Košnarová P., Salava J., Soukup J., Hamouz P. (2013): Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Pest Management Science, 70 (4): 541-548.

Potop, V., Možný, M., Soukup, J. (2012): Drought evolution at various time scales in the lowland regions and their impact on vegetable crops in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology 156, 121-133.

Vráblík, A., Hodek, J., Soukup, J., Demnerová, K., Ovesná, J. (2012): Development and Verification of PCR based Assay to Detect and Quantify Garden Pea lec Gene. Czech Journal of Food Sciences 30 (3): 247 - 257.

Soukup, J., Holec, J. , Jursík, M., Hamouzová, K. (2011): Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal of Consumer Protection and Food Safety 6: 125-130.

Jursík, M., Soukup J, Venclová V., Holec, J. (2011): POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology 25 (1):, 14-18.

Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Hamouz, P., Venclová, V., Tůmová, P. (2010). Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 51 (2): 113-122.

Landová, M., Hamouzová, K., Soukup, J., Jursík, M., Holec, J. Squire, G.R. (2010): Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment 56 (11): 541–549.

Potop, V., Soukup, J. (2009): Spatiotemporal characteristics of dryness and drought in the Republic of Moldova. Theoretical and Applied Climatology, 96 (3): 305 - 318.

Soukup, J., Jursík, M., Nováková, K., Laksarová, M., Holec, J. (2008). Differences in sensitivity to glyphosate among weed species – implication for weed control in HT maize. Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue XXI, 51-56.

Demont, M., Cerovska, M., Daems, W., Dillen, K., Foragasi, J., Mathijs, E., Muška, F., Soukup,  J., Tollens, E. (2008). Ex ante impact assessment under imperfect information: Biotechnology in the New Member States of the EU. Journal of Agricultural Economics 59:(3), 463-486.

 

Monografie:

Squire, G.R.,  Lecomte, J.,  Hüsken, A., Soukup, J., Messéan A. (2013): Contributions of Pollen and Seed to Impurity in Crops – A Comparison of Maize, Oilseed Rape and Beet. In: Bertheau, Y. (ed).: Genetically Modified and Non-Genetically Modified Food Supply Chains: Co-Existence and Traceability. Blackwell Publishing, Oxford, pp. 23-34. ISBN 978-1-4443-3778-5

Jursík, M., Holec, J., Hamouz, P., Soukup, J. (2011): Plevele - biologie a regulace. Agromanuál, České Budějovice, 232 s. ISBN: 978-80-87111-27-7

Hamouzová, K., Salava, J., Soukup, J., Chodová, D. Košnarová, P. (2011): Weed resistance to herbicides in the Czech Republic: History, occurrence, detection and management. In: Herbicides. Mechanisms and mode of action. Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, pp. 83-102. ISBN 978-953-307-744-4

Soukup, J. (2005): Metody regulace zaplevelení. In: Mikulka J, Kneifelová M. (eds.): Plevelné rostliny. Profi Press s.r.o. Praha.

Soukup, J., Holec, J. (2004): Crop/wild interaction within the Beta vulgaris complex: Agronomic aspects of weed beet in the Czech Republic. In.: den Nijs, H. C. M., Bartsch, D., Sweet, J. (eds.): Introgression from Genetically Modified Plants into Wild Relatives. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, 203-218.

 

Seznam publikací generovaný informačním systémem ČZU:

Ostatní výsledky

POTOPOVÁ, V. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **FARDA, A. – **ŠTĚPÁNEK, P. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J.Projected changes in the occurrence of extreme events in the main vegetable-growing regions in the Czech Republic. 2015, In: Towards climatic services, Nitra 15.-18.9.2015, 3 s. ISBN: 978-80-552-1390-3 In: Towards Climatic Services Nitra, 15.-18.9.2015, 3 s.

Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. Redakčně upravená výroční zpráva projektu QC 1254. prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Brant Václav, Ph.D., 2004

Regulace plevelů v bramborách Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Regulace plevelů v cibulové zelenině Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Regulace plevelů v cukrovce Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Regulace plevelů v kořenové zelenině z čeledi miříkovitých Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Regulace plevelů v košťálové zelenině Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Regulace plevelů v kukuřici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Regulace plevelů v kukuřici Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů v kukuřici. 2011. Kukuřičné listy, roč. 13, č. 1, s. 1-2.

Regulace plevelů v kukuřici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Andr Jiří, 2009

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů v kukuřici. 2013, Farmář, roč. 19, č. 2, s. 32-33. ISSN: 1210-9789.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů v kukuřici bez acetochloru již od roku 2014. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 20-22. ISSN: 1801-7673.

Regulace plevelů v ozimé řepce Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

Regulace plevelů v ozimé řepce Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Regulace plevelů v plodové zelenině Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Regulace plevelů v porostech jarních obilnin. 2018, Úroda, roč. 66, č. 1, s. 35-36. ISSN: 0139-6013.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů v řepce s využitím odrůd s tolerancí k herbicidům. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 49-52. ISBN: 978-80-87065-43-3.

Regulace plevelů ve slunečnici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Andr Jiří; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Regulace plevelů ve slunečnici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace výdrolu v ozimých plodinách. 2011. Farmář, roč. 17, č. 9, s. 14-16. ISSN 1210-9789.

Regulácia burín v slnečnici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

SATRAPOVÁ, J. – POTOP, V. – VENCLOVÁ, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationship between local climate conditions and the growth characteristics of selected weeds. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 100-101. ISBN: 978-80-213-2299-8.

Řepka v záplavě informací prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Řepka z pohledu možné koexistence transgenních a netransgenních odrůd Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reproduction ability and control of Velvetleaf (Abutilon theophrasti Medic.) in sugar beet. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 171. ISBN: 978-605-4672-80-6.

Reprodukční potenciál plevelné řepy a možnosti introgrese v rámci Beta-komplexu. Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Šilhan Václav, 2004

Resistance of Silky Bent-Grass (Apera spica-venti (L.) Beauv.) to Sulfonylureas has Emerged in Central Europe. Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Wagner P.J.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Dr. Ing. Salava Jaroslav, 2008

SOUKUP, J. – ADAMCZEWSKI, K. – MASSA, D. – MATHIASSEN, S. – PETERSEN, J. – TSCHUY, F. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Resistance status of Silky bent grass [Apera spica-venti (L.) P. Beauv.)] in Europe. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Resistance Working Group meeting - Herbicide resistance in Europe: Challenges, opportunities and threats, Frankfurt am Main, Germany 19.-20.5.2014, s. 8-9.

Resistance to ALS inhibiting herbicides in Apera spica-venti Ing. Pavlína Košnarová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Dr. Ing. Jaroslav Salava, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – FENDRYCHOVÁ, V.Rezidua herbicidů v půdě a jejich vliv na růst a vývoj řepky. 2016, Agrotip, roč. 18, č. 7-8, s. 4-5. ISSN: 2464-5427.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rezistence plevelů vůči herbicidům. 2011. Agrotip, roč. 13, č. 9, s. 8-11.

Rizika potenciální invaze plevelné slunečnice (Helianthus annuus var. annuus) v ČR. Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Kohout Václav, DrSc., 2004

Rostlinné invaze ve volné krajině (1) – Představují rostlinné invaze skutečnou hrozbu? Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Rostlinné invaze ve volné krajině (2) – Nejvýznamnější druhy – bolševník a další Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Rostlinné invaze ve volné krajině (3) – Méně významné druhy – pěšáci Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Rostlinné invaze ve volné krajině (4) – Invazní druhy dřevin Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

ROZDÍLY MEZI PLEVELOVÝMI SPOLEČENSTVY NA POZEMCÍCH S KONVENČNÍM A EKOLOGICKÝM ZPŮSOBEM HOSPODAŘENÍ Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Seasonal cycles of emergence of some annual summer weeds in condition of the Czech Republic Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

ŽĎÁRKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – JANKŮ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Seed ecology of Bromus sterilis L. 2014, Julius-Kühn-Archiv, č. 443, s. 156-164. ISSN: 1868-9892.

Sekundární zaplevelení cukrovky Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

HOLEC, J. – VODIČKOVÁ, E. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sex composition of Ailanthus altissima population in the city of Prague and the occurrence of andromonoecious individuals. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 228. ISBN: 978-605-4672-80-6.

Škodlivost chundelky metlice roste prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan, 2007

Současná situace v zaplevelení ozimých obilnin a hlavní zásady jarní ochrany Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Kolářová Michaela, 2006

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současné možnosti regulace plevelů v ozimé řepce. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (1). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 16-18. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (2). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 11-12, s. 22-25. ISSN: 1801-7673.

Současný výskyt parazitických plevelů Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Soustavy hospodaření se začleněním půd uváděných do klidu a jejich vliv na plevelná společensta Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2004

Status of herbicide resistance in Apera spica-venti in the Czech Republic prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2007

Successful invasion of Senecio inaequidens in the Czech Republic and germination biology of its naturalised population Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Sugar beet gene flow and coexistence impacts – EU project SIGMEA (WP2) prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Bartsch Detlef; Biancardi Enrico; Dieckvoss Maren; Jorgensen Rikke Bagge; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Squire Geoff; Stevanato Piergiorgio; van de Wiel Clemens, 2007

Systémy regulace zaplevelení ozimých a jarních obilnin prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Systémy regulace zaplevelení v obilninách prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – KYSILKOVÁ, K.Technologie herbicidní tolerance plodin k herbicidům. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 10-13. ISSN: 1801-7673.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – SOUKUP, J. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The determination of evapotranspiration demands of Zea mays and Sorghum bicolor. 2011. In: IX. International Conference of Ph.D. Students of Experimental Plant Biology, Fresh Insights in Plant Affairs, 5.-6.9. 2011, Charles University in Prague, s. 21.

The influence of environmental conditions and farming systems on diversity of archaeophytes on arable land in the Czech Republic Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2009

The influence of environmental factors on weed spectrum Ing. Michaela Kolářová, Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

The influence of vegetation cover and soil moisture on earthworms abundance and biomass. Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

The occurrence of annual life forms in different weed beet populations in the Czech Republic Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Košátko Vladimír; Landová Markéta; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

The resistance mechanisms of Apera spica-venti to sulfonylureas Ing. Košnarová Pavlína; Dr. Ing. Salava Jaroslav; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

HOOVÁ, T. – SOUKUP, J. – HARABIŠ, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The successional vegetation sites of selected spoil heaps in North Bohemia (Czech Republic, Central Europe). 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 385. ISBN: 978-80-213-2648-4.

The variability in spatial distribution of Galium aparine L. Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – BRANT, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transpirační nároky Zea mays a Sorghum bicolor v polních podmínkách. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 253–256. ISBN: 978-80-213-2247-9.

Trávovité plevele a možnosti jejich regulace v kukuřici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – JURSÍK, M.Trends in farming practices and changes in weed flora on arable land: a farm survey in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings WSSA Annual Meeting, San Juan, Puerto Rico 8.-11.2. 2016, s. 90, http://wssaabstracts.com/public/38/proceedings.html.

SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trendy v regulaci zaplevelení ozimých a jarních obilnin. 2011. In: Jak maximalizovat ziskovost pěstování obilnin v roce 2011? DAS Praha, 11.1.2011, s. 6-14. ISBN 978-80-7427-046-8.

U řepy hrozí hniloby a rizománie Zahradníček Josef; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Přibyl Petr, 2004

Účinnost a selektivita herbicidů Pledge 50 WP a Galigan 240 EC při postemergentním použití ve slunečnici Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Andr Jiří, 2008

Účinnost a selektivita herbicidů při postemergentním použití ve slunečnici Ing. Andr Jiří; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Univerzální doporučení pro podzimní ochranu obilnin proti plevelům neexistuje Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Untersuchungen zur Konkurrenzkraft und Bekämpfung von Abutilon theophrasti (Lindenblättrige Schönmalve) in Zuckerrüben Bördner Eva; Gerhards Roland; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Uplynulá řepná kampaň proběhla příznivě Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Bubník Zdeněk, 2005

BORONEANT, C. – POTOP, V. – CAIAN, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Using various visualization techniques to outline vulnerability to drought in the Republic of Moldova. 2013, Geographia Napocensis, roč. 7, č. 2, s. 97-108. ISSN: 1843-5920.

Úspěšná ochrana proti plevelům v řepce prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

Variation in Beta-complex revealed by RAPD markers Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Vliv povětrnostních podmínek na herbicidní ošetření ozimů Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Vliv vzdálenosti od trvalého travního porostu na početnost a biomasu žížal na orné půdě Ing. Holec Josef, Ph.D.; Švecová Veronika; Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Volba termínu ochrany proti plevelům na jaře Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Výběr herbicidů a časování ochrany v kukuřici prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Neckář Karel, 2006

Vybrané agroekologické aspekty pěstování transgenních plodin prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie, 2005

Výroba cukrovky a cukru v roce 2004 Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Švachula Vladimír; Bubník Zdeněk, 2005

Výroba cukrovky a cukru v roce 2005 a v letech předcházejících Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Bubník Zdeněk, 2006

HOLEC, J. – HUBÁČKOVÁ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt ambrozie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia) na orné půdě v ČR. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 122.

Výskyt lilku leskloplodého (Solanum physalifolium) na orné půdě v České republice a možnosti jeho dalšího šíření Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Výskyt ohrožených a vzácnějších plevelných druhů v ekologicky hospodařících podnicích Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

Výsledky herbicidních pokusů ve slunečnici v roce 2008 Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Kohout Václav, DrSc., 2008

Výsledky pokusů s herbicidy a regulátory růstu ve slunečnici v roce 2007 Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Kohout Václav, DrSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

JURSÍK, M. – JANKŮ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití adjuvantů při regulaci plevelů. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č. 4, s. 26-29. ISSN: 1211-3565.

Využití gazometrické metody pro zjištění reakce křížatky obecné (Commelina communis) na glyphosate Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Využití geneticky modifikovaných plodin při regulaci zaplevelení prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2006

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využitie HT technológií pri regulácii burín v slnečnici. 2011. Naše pole, roč. 15, č. 4, s. 18-19. ISSN 1336-2666.

Vývoj a současný stav rezistence plevelů vůči herbicidům v České republice Dr. Ing. Salava Jaroslav; Mikulka Jan; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Chodová Daniela, 2007

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj herbicidní rezistence v České republice v posledních 10 letech. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 120.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J.Vznik herbicidní rezistence v ČR a vývoj v posledních letech. 2016, Agromanuál 2/2016, s. 30-32.

Vztah mezi invazemi plevelů na orné půdě a změnami pěstebních technologií polních plodin na příkladu porostů řepy cukrovky Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2007

SATRAPOVÁ, J. – POTOP, V. – VENCLOVÁ, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah mezi lokálními klimatickými podmínkami a růstovými charakteristikami vybraných plevelů v letech 2010 a 2011. 2013, In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha - Ruzyně 13.-14.2.2013, s. 293-296. ISBN: 978-80-7427-131-1.

Weed beet as a co-existence issue for GM sugarbeet Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2005

Weed Mapping for Precision Weed Control Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – TYŠER, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed occurrence in GM maize tolerant to glyphosate. 2013, In: Proceedings 16th EWRS Symposium, Samsun 24.-27. June 2013, s. 141. ISBN: 978-90-809789-12.