×
prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
banner

Granty

Ve své vědecké práci se zaměřuje na problematiku dusíku ve výživě  a hnojení rostlin, dále na otázky hnojení v precizním zemědělství. Je organizátorem konferencí Racionální použití hnojiv.

Je řešitelem a spoluřešitelem národních projektů (především Národní agentura pro zemědělský výzkum).

Využití půdních a biologických charakteristik pro precizní hospodaření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1999-2004

Dynamika transformací síry v půdě různých S frakcí a jejich význam z hlediska prognózy hnojení plodin sírou

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012