×
prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
banner

Životopis

Vzdělání:

    1959    Vysoká škola zemědělská v Praze, inženýr

1968    Vysoká škola zemědělská v Praze, kandidát zemědělsko-lesnických věd

1989    Vysoká škola zemědělská v Praze, docent

1992    Česká zemědělská univerzita v Praze, profesor

 

Zaměstnání:

    1960 – 1961   Šlechtitelská stanice Dětenice

1961 – 1989   Vysoká škola zemědělská v Praze, odborný asistent

1989 -  1991   Vysoká škola zemědělská v Praze, docent

1992 - dosud  Česká zemědělská univerzita v Praze, profesor

1990 -  1996   děkan Agronomické fakulty ČZU v Praze

     1994 -  2000   vedoucí katedry agrochemie a výživy rostlin ČZU v Praze

 

Vybrané zahraniční stáže:

Univerzita Halle, Německo

Univerzita Bonn, Německo

 

Odborné zaměření:

Přeměněny dusíku v půdě,

precizní hnojení,

výživa a hnojení polních a zahradních plodin.