×
prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
banner

Vaněk Václav

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol