×
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
vedoucí Katedry pedologie a ochrany půd
banner

Členství

Vědecké rady

VR Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

VR Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd Praha-Zbraslav

VR odboru agroekologie VÚRV Praha-Ruzyně

VR Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

VR mezinárodního programu GLOBE v ČR

Oborové rady doktorských studijních programů

OR DSP FAPPZ ČZU „Využití a ochrana přírodních zdrojů“ (předseda)

OR DSP FŽP ČZU „Environmentální modelování“

OR DSP FŽP ČZU „Úpravy vodního režimu krajiny“

OR DSP „Aplikovaná geologie“ Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Oborová komise doktorského studijního oboru „Pedológia" Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Redakční rady vědeckých časopisů

  Soil and Water Research

  Geoderma Regional

  Vědecký časopis Beskydy / The Beskids Bulletin Mendelovy univerzity v Brně

Odborné a vědecké společnosti

Česká pedologická společnost (místopředseda - od r. 2018)

Odbor pedologie ČAZV (člen výboru)

Mezinárodní unie věd o půdě (IUSS)

- komise 1.5 Pedometrics

- pracovní skupina pro digitální mapování půd (místopředseda - od r. 2014)

Spektroskopická společnost Jana Marca Marci

International Society of Trace Elements Biogeochemistry