×
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
vedoucí Katedry pedologie a ochrany půd
banner

Členství

Vědecké rady

VR Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

VR Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd Praha-Zbraslav

VR odboru agroekologie VÚRV Praha-Ruzyně

VR Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

VR mezinárodního programu GLOBE v ČR

VR Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2006-2016)

Oborové rady doktorských studijních programů

OR DSP FAPPZ ČZU „Využití a ochrana přírodních zdrojů“ (předseda)

OR DSP FAPPZ ČZU „Vědy o živé přírodě“

OR DSP FŽP ČZU „Environmentální modelování“

OR DSP FŽP ČZU „Úpravy vodního režimu krajiny“

Oborová komise doktorského studijního oboru „Pôdna ekofyziológia" Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Redakční rady vědeckých časopisů

  Soil and Water Research

  Geoderma Regional

  Frontiers of Soil Science, sekce Pedometrics

  Vědecký časopis Beskydy / The Beskids Bulletin Mendelovy univerzity v Brně

Odborné a vědecké společnosti

Česká pedologická společnost (místopředseda - od r. 2018)

Odbor pedologie ČAZV (místopředseda - od r. 2021)

Mezinárodní unie věd o půdě (IUSS)

- komise 1.5 Pedometrics

- pracovní skupina pro digitální mapování půd (místopředseda - 2014-2019)

Spektroskopická společnost Jana Marca Marci

International Society of Trace Elements Biogeochemistry

Ostatní

Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (předseda - 2021-2023)

Odborný panel 4. Zemědělské a veterinární vědy, poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace (člen - od roku 2021, od 1.1.2022 předseda)

Český výbor pro spolupráci s FAO (od roku 2022)