×
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
vedoucí Katedry pedologie a ochrany půd
banner