×
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
vedoucí Katedry pedologie a ochrany půd
banner

Profesor - Katedra pedologie a ochrany půd
phone +420 22438 2751

Pedagogická činnost

DAPA05Y Lesnická pedologie
DAPA09Y Geostatistika a její aplikace
DAPX09Y Pedometrika, geostatistika

Odborné zaměření:

- obecná pedologie, půdní chemie, kontaminace půd, acidifikace lesních půd

- pedometrika, digitální mapování půd, geostatistika, zpracování pedologických dat