×
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
vedoucí Katedry pedologie a ochrany půd
banner

Borůvka Luboš

Profesoři na vysokých školách - Katedra pedologie a ochrany půd
phone +420 22438 2751

Publikace

Odborné zaměření:

- obecná pedologie, půdní chemie, kontaminace půd, acidifikace lesních půd

- pedometrika, digitální mapování půd, geostatistika, zpracování pedologických dat