×
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
vedoucí Katedry pedologie a ochrany půd
banner

Pedagogická činnost

Zajišťuji přednášky z řady předmětů pro domovskou Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, dále pro Fakultu lesnickou a dřevařskou (Lesnická pedologie), Fakultu životního prostředí (Environmental Soil Science, Applied Soil Science) a z části předmětu Precizní zemědělství pro Technickou fakultu. Kromě toho přednáším předměty Pedogeochemie a Základy pedologie a ochrana půdy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Garantuji magisterský joint degree program s univerzitou BOKU ve Vídni Natural Resources Management and Ecological Engineering (NARMEE) a studijní obor doktorského studia Využití a ochrana přírodních zdrojů.

Garantované předměty

APA08Z Odborná pedologická praxe - Mgr.
APA20E Pedometrics and Digital Soil Mapping
APA25E Pedometrika - Mgr.
APA28E Úprava degradovaných půd - Mgr.
APA29E Dálkový průzkum Země v pedologii - Mgr.
APA36E Základy ochrany půdy - Bc.
APA81E Základy ochrany půdy - Bc.
APA86E Pedologie a ochrana půd - Bc.
APL03E Lesnická pedologie - Bc., Mgr.
APL03Z Lesnická pedologie - TC - Bc.
APL04E Soil Science (Forestry)
APL04Z Soil Science (Forestry) - FL
APL05E Lesnická pedologie
APL71E Lesnická pedologie - Bc., Mgr.
APL72E Lesnická pedologie
APL72Z Lesnická pedologie - TC - Bc.
APZ01E Soil Science
APZ05E Applied Soil Science
APZ07E Pedologie a ochrana půdy
APZ72E Pedologie a ochrana půdy
DAPA05Y Lesnická pedologie
DAPA09Y Geostatistika a její aplikace
DAPX09Y Pedometrika, geostatistika

Garantované studijní obory

4106V029 Exploitation and Conservation of Natural Resources
4106V029 Využití a ochrana přírodních zdrojů