×
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
vedoucí Katedry pedologie a ochrany půd
banner

Životopis

Vzdělání    

2005                jmenování profesorem v oboru pedologie
2001                habilitace docentem v oboru pedologie; habilitační práce na téma: „Variabilita půdních vlastností
                         a její hodnocení“
1997                obhajoba disertační práce na téma „Formy Cd, Pb a Zn ve vybraných půdách ČR“
1992 - 1995    interní postgraduální doktorské studium, Katedra pedologie a geologie ČZU
1987 - 1992    Agronomická fakulta VŠZ Praha, obor fytotechnický

Průběh zaměstnání      

2010 – dosud  ČZU Praha, katedra pedologie a ochrany půd, vedoucí katedry
2008 – 2010    ČZU Praha, katedra pedologie a ochrany půd, zástupce vedoucího katedry
2006 – dosud  ČZU Praha, katedra pedologie a ochrany půd
                          (do 31.3.2008 katedra pedologie a geologie), profesor
2002 – 2005    ČZU Praha, katedra pedologie a geologie, docent
2000 – 2002    ČZU Praha, katedra pedologie a geologie, odborný asistent
1998 – 2000    ČZU Praha, katedra pedologie a geologie, vědecký pracovník
1995 – 1998    ČZU Praha, katedra pedologie a geologie, technický pracovník
1992 – 1995    ČZU Praha, katedra pedologie a geologie,  interní doktorand

Odborné zaměření      

  • obecná pedologie, půdní chemie
  • chemická degradace půd, kontaminace půd, acidifikace lesních půd
  • zpracování pedologických dat, prostorová variabilita půdních vlastností, geostatistika, pedometrika, digitální mapování půd