×
Ing. arch. Václav Fanta, Ph.D.
banner

Publikace/Publications

Některé publikace jsou ke stažení na https://www.researchgate.net/profile/Vaclav_Fanta. Nebo mi napište mail.

Some publications are free to download at https://www.researchgate.net/profile/Vaclav_Fanta. Or send me an e-mail request.


Popularizace/Popular Science

 1. Fanta, V., Janečková, K. and Černý Pixová, K. (2021) ‘Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin: zpráva o projektu NAKI’, Pozemkové úpravy, 29(4), pp. 3–6.
 2. Fanta, V. (2020) ‘Jsme schopni se poučit z historie? Spíš ne’, Vesmír, 99(1), pp. 51–53. Available at: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-1/jsme-schopni-se-poucit-z-historie-spis-ne.html.
 3. Fanta, V. (2019) ‘Dávné povodně a poučení z historie’, ERA21, 19(5), pp. 40–41.

Monografie/Books

 1. Fanta, V. and Rákosníková, A. (2019) ‘Lidová architektura českých vesnic v Banátu’, in Kovář, P. (ed.) Přenesená krajina. Český venkov v rumunském Banátu. Praha: Academia, pp. 67–113.
 2. Fanta, V. et al. (2014) ‘Vernacular architecture in Czech villages’, in Maděra, P. et al. Czech villages in Romanian Banat: landscape, nature, and culture. Brno: Mendel University in Brno, pp. 52–83.

Články/Papers

 1. Fanta, V. et al. (2022) ‘Ecological and historical factors behind the spatial structure of the historical field patterns in the Czech Republic’, Scientific Reports, 12(8645), pp. 1–20. doi: 10.1038/s41598-022-12612-8.
 2. Fanta, V. et al. (2021) ‘On the time-lag in the dating of historical settlements: Reply to Kolář and Szabó (2021)’, Journal of Archaeological Science, 132, p. 105391. doi: 10.1016/j.jas.2021.105391.
 3. Šantrůčková, M., Horák, J., & Fanta, V. (2020) ‘Soil Chemistry to Support Old Map Analysis of the Built-up Area of an Abandoned Settlement. Case Study from the Romanian Banat’, Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology, 11(1). doi: 10.24916/iansa.2020.1.8.
 4. Fanta, V. et al. (2020) ‘How old are the towns and villages in Central Europe? Archaeological data reveal the size of bias in dating obtained from traditional historical sources’, Journal of Archaeological Science, 113. doi: 10.1016/j.jas.2019.105044.
 5. Fanta, V., Šálek, M. and Sklenicka, P. (2019) ‘How long do floods throughout the millennium remain in the collective memory?’, Nature Communications, 10(1105), pp. 1–9. doi: 10.1038/s41467-019-09102-3.
 6. Fanta, V. et al. (2018) ‘Equilibrium dynamics of European pre-industrial populations: the evidence of carrying capacity in human agricultural societies’, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 285(1871). doi: 10.1098/rspb.2017.2500.
 7. Šantrůčková, M. and Fanta, V. (2014) ‘Příspěvek k lokalizaci zaniklé české vesnice Elizabeta v rumunském Banátu’, Český lid. Etnologický časopis = Ethnological Journal, 101(3), pp. 279–298. Available at: http://www.jstor.org/stable/24330217.

Výzkumné zprávy/Technical reports

 1. Tomiczková, J. et al., 2018. Šumice. Inventární karty – urbanistický průzkum české vesnice v rumunském Banátu, Praha [výzkumná zpráva]. Available at: http://banat.ctverak.cz/docs/SUMICE_small_na_web.pdf
 2. Schmidová, B. et al., 2017. Eibentál. Inventární karty – urbanistický průzkum české vesnice v rumunském Banátu, Praha [výzkumná zpráva]. Available at: http://banat.ctverak.cz/docs/EIBENTAL_small_na_web.pdf
 3. Čtverák, M. et al., 2016. Bígr. Inventární karty – urbanistický průzkum české vesnice v rumunském Banátu, Praha [výzkumná zpráva]. Available at: http://banat.ctverak.cz/docs/BIGR_small_na_web.pdf.
 4. Rákosníková, A. et al., 2016. Rovensko. Inventární karty – urbanistický průzkum české vesnice v rumunském Banátu, Praha [výzkumná zpráva]. Available at: http://banat.ctverak.cz/docs/ROVENSKO_small_na_web.pdf.
 5. Fanta, V., 2015. Novověký vývoj krajiny v ochranném pásmu památkové rezervace Kuks podle kartografických pramenů, Pardubice [mapa]. Available at: http://projekty.upce.cz/naki27/spec-mapa.html.
 6. Fanta, V., 2015. Využití starých map pro ochranu kulturních a historických hodnot krajiny v územním plánování, Pardubice [památkový postup]. Available at: http://projekty.upce.cz/naki27/pamat-postupy/pam-postup-03/pam-postup-03-text.pdf, http://projekty.upce.cz/naki27/pamat-postupy/pam-postup-03/pam-postup-03-zprava.pdf, http://projekty.upce.cz/naki27/pamat-postupy/pam-postup-03/pam-postup-03-overeni.pdf.