×
Ing. arch. Václav Fanta, Ph.D.
banner

Fanta Václav

Odborní asistenti na vysokých školách - Katedra plánování krajiny a sídel
phone +420 22438 6699

Budova MCEV II., č. dveří D415 / building MCEV II., room No. D415.

Konzultační hodiny po předchozí dohodě e-mailem. / Office hours after previous e-mail arrangement.