×
Ing. arch. Václav Fanta, Ph.D.
banner

Fanta Václav

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách - Katedra plánování krajiny a sídel

Budova MCEV II., č. dveří D415 / building MCEV II., room No. D415.

Konzultační hodiny po předchozí dohodě e-mailem. / Office hours after previous e-mail arrangement.