×
Ing. arch. Václav Fanta
banner

Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech - Katedra biotechnických úprav krajiny
phone +420 22438 2125

doktorand / PhD student

Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita

Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences


Budova FLD (Fakulta lesnická a dřevařská), č. dveří 165.

Konzultační hodiny po předchozí dohodě e-mailem.

Všechny publikace jsou ke stažení na https://www.researchgate.net/profile/Vaclav_Fanta.


Building FLD (Faculty of Forestry and Wood Sciences), room No. 165.

Office hours after previous e-mail arrangement.

All publications are free to download at https://www.researchgate.net/profile/Vaclav_Fanta.