×
Ing. arch. Václav Fanta, Ph.D.
banner

Vedené práce/Defended Theses

2022 (8 prací)

 • Böhm Jiří: Srovnání suburbanizace v rámci EU (diplomová práce)
 • Franc Vít: Územní analýza a návrh řešení vybraných problémů v obci Libkovice pod Řípem
 • Hankeová Simona: Regulace územního rozvoje vybraných mikroregionů v CHKO Křivoklátsko (diplomová práce)
 • Havel Jiří: Územní analýza a návrh řešení vybraných problémů v obci Dobříň
 • Michalica Jan: Rozbor veřejných prostranství v Hořovicích
 • Řezáčová Šárka: Identifikace památkových hodnot historického jádra Písku (diplomová práce)
 • Skolilová Karolína: Historický vývoj krajiny a pozůstatky historické krajiny v obci Konárovice (diplomová práce)
 • Žatecká Pavlína: Vyhodnocení dopadů investičních projektů na udržitelný rozvoj v Praze 10

2021 (3 práce)

 • Fišer, Petr: Pozůstatky historické krajiny zaniklých obcí Habartice a Mohelnice v Krušných horách (diplomová práce)
 • Poštová, Karolína: Historie a pozůstatky lánské koněspřežné dráhy
 • Šrámek, Adam: Analýza vybraných brownfieldů v okrese Litoměřice

2020 (6 prací)

 • Böhm, Jiří: Srovnání suburbanizace v Česku a v Nizozemsku na příkladech obcí Jesenice (ČR) a Aalsmeer (NL)
 • Hronová, Gabriela: Urbanistický vývoj Hradce Králové se zaměřením na období první republiky
 • Moravcová, Anna: Vliv suburbanizace na podobu územních plánů ve vybraných obcích v okrese Praha-východ
 • Svobodová, Kateřina: Urbanistický vývoj Poděbrad
 • Švejdová, Veronika: Urbanistický vývoj Mělníka
 • Veselý, Štěpán: Vliv NP a CHKO na územní rozvoj obcí v Pošumaví

2019 (7 prací)

 • Biskupová, Martina: Pozůstatky hornictví v okolí Kladna
 • David, Martin: Vývoj suburbanizace v obci Vestec (druhý vedoucí: Ing. arch. Tomáš Peltan, Ph.D.)
 • Haladová, Silvie: Historický a urbanistický vývoj Kraslic
 • Lerch, Tomáš: Historický vývoj krajinného pokryvu ve vybraných obcích na Sedlčansku
 • Michalec, Patrik: Vývoj krajinného pokryvu obce Borovsko v letech 1839–2017
 • Pospíšilová, Olga: Urbanistický vývoj Příbrami
 • Řezáčová, Šárka: Urbanistický vývoj Písku

2018 (9 prací)

 • Černochová, Petra: Rozbor brownfields v Kadani
 • Jíra, Vladimír: Suburbanizace v souměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 • Kolín, Martin: Historický vývoj krajiny v okolí Říčan
 • Kulendík, Jan: Historický vývoj krajiny v okolí Štěchovic
 • Nohelová, Andrea Valerie: Historický vývoj krajiny v okolí Kutné Hory
 • Rössner, Filip: Urbanistický vývoj Černošic
 • Souček, Tomáš: Rozbor brownfields v Havlíčkově Brodě
 • Šimáčková, Elen: Historický vývoj toku Labe na modelovém území v oblasti Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi a okolí
 • Šimo, Pavel: Urbanistický vývoj Chomutova

2017 (6 prací)

 • Bečvářová, Romana: Urbanistický vývoj města Blovice
 • Blujová, Anna: Srovnání různých metod hodnocení kulturní krajiny a krajinného rázu v České republice a v zahraničí
 • Hazuková Vargová, Lenka: Urbanistický vývoj Plzně
 • Misárková, Zuzana: Srovnání přístupů k ochraně kulturní krajiny v České republice a ve Spojeném království
 • Prudík, Michal: Srovnání přístupů k ochraně kulturní krajiny v České republice a v Norsku
 • Vyšínová, Zuzana: Urbanistický vývoj Tábora

 2016 (2 práce)

 • Puchmertlová, Martina: Historie města Most
 • Übelacker, Martin: Srovnání přístupů k ochraně kulturní krajiny v České republice a v Nizozemí