×
Ing. Cyril Neumann
banner

Pedagogická činnost

Předmět Jezdecká hipologie si klade za cíl seznámit studenty se vším co bylo v komunikaci s koňmi za uplynulá staletí objeveno tak, aby bylo zřejmé na co navazuje současná jezdecká doktrína. Předmět podrobně seznamuje se známými skutečnostmi vývoje druhu Equus, domestikací koně a jeho přerod v současnosti známá plemena, ale současně i se snahou vrátit koně zpět do volné přírody.

Převážná část předmětu je pak věnována vývoji a vzniku jezdeckého umění a srovnání minulých a často zapomenutých dovedností se současnými trendy. Na základě praktických zkušeností pak porovnává etologické, behaviorální a psychologické pohledy na unikátní mezidruhovou komunikaci mezi člověkem a koněm.

 

Garantované předměty

ASA32E Jezdecký sport-Humpolec - Bc.
ASA33E Zájmové využití koní-Humpolec - Bc.
ASA53E Jezdecká hipologie
ASA54E Jezdecká hipologie - Bc., Mgr.
ASA78E Jezdecký sport - HU - Bc.