×
Ing. Cyril Neumann
banner

Pedagogická činnost

Předmět Jezdecká hipologie si klade za cíl seznámit studenty se vším co bylo v komunikaci s koňmi za uplynulá staletí objeveno tak, aby bylo zřejmé na co navazuje současná jezdecká doktrína. Předmět podrobně seznamuje se známými skutečnostmi vývoje druhu Equus, domestikací koně a jeho přerod v současnosti známá plemena, ale současně i se snahou vrátit koně zpět do volné přírody.

Převážná část předmětu je pak věnována vývoji a vzniku jezdeckého umění a srovnání minulých a často zapomenutých dovedností se současnými trendy. Na základě praktických zkušeností pak porovnává etologické, behaviorální a psychologické pohledy na unikátní mezidruhovou komunikaci mezi člověkem a koněm.

 

Garantované předměty

ASA33E Zájmové využití koní-Humpolec - Bc.
ASA53E Jezdecká hipologie
ASA69E Jezdecká hipologie - Bc.
ASA73E Jezdecká hipologie - Bc.
ASA87E Zájmové využití koní - HU - Bc.