×
Ing. Cyril Neumann
banner

Potřebná školení pro život s koňmi

Každý pracovník v oboru hipologie by měl být absolventem odborného kurzu Přepravců zvířat, který je dokladem ke způsobilosti průvodce silničních přepravníků koní podle § 6 vyhlášky č.22/2013 Sb. Kurz organizuje školicí středisko SVÚ Praha v Lysolajích v sousedství ČZU. Pro studenty ČZU byla vyjednána speciální cena 1 800,- Kč za jednodenní kurz, která je o 750,- Kč snížena. Kurs je nezbytný pro uchazeče o kurs Instruktora jezdectví, spřežení. Termíny školení jsou zájemcům průběžně oznamovány.

 

Zkouška základního výcviku jezdce je nezbytným předpokladem ke vstupu na soutěžní kolbiště. Úspěšné splnění opravňuje absolventa k zisku jezdecké licence ČJF, která je k soutěžnímu sportu nezbytná. Cílem předmětu výcvik jezdce a koně je zisk tohoto základního dokumentu, jehož podmínky určuje ČJF a naleznete je na www.cjf v sekci vzdělávání. ZZVJ není pro absolventy bakalářského studia povinností, ale zájemci o práci v jezdeckém sektoru by měli nabízených možností střediska v Humpolci využít.

 

Instruktor jezdectví je jedním ze zásadních dokumentů, kterým musí být vybaven každý, kdo se chce v ČR profesionálně zabývat výcvikem jezdectví. ČZU je jedním z certifikovaných školitelů pověřených Ministerstvem školství a tělovýchovy ke školení odborných instruktorů v oblasti sportu - jezdectví. Kurs Instruktor jezdectví je určen především pro absolventy oboru Chov koní, ale v budoucnu by měl být rozšířen i pro absolventy oborů Zájmové chovy a Zoorehabilitace. Zkouška Instruktor jezdectví je prováděna ve dvou úrovních, z nichž tu více zaměřenou na osobní sportovní výkonnost frekventanta uznává i Česká jezdecká federace. Podrobnosti o zkoušce Instruktor jezdectví naleznete na stránkách ČZU, nebo níže v přiloženém souboru.