×
Ing. Cyril Neumann
banner

Životopis

Ing. Cyril Neumann absolvoval na VŠZ (fakulta provozně ekonomická) v letech 1979 – 1984. Od prvních let své profesní kariéry využíval odborných hipologických znalostí, které získával již v sedmdesátých letech od předválečné generace jezdeckých trenérů a učitelů. V letech 1985 – 1991 tak na Středním odborném učilišti ve Velké Chuchli vedl odborný výcvik nejprve jako mistr a později jako zástupce ředitele. 

Současně dále spolupracoval v tehdejší struktuře ČSTV v Jezdeckém svazu a získal tehdy nejvyšší možné vzdělání – trenér II. třídy. Práci s jezdeckou mládeží pak nepřetržitě vykonává od roku 1984.

Po změně společenského systému podnikal v oborech propojených vždy s jezdectvím. Nejprve v řemeslném oboru sedlářství, který byl zaměřen na výrobu jezdeckých potřeb. Společně s touto činností se začal intenzivně věnovat publicistice a od roku 1992 vydává čtrnáctidenní periodikum Jezdec. Od devadesátých let je členem Mezinárodní asociace novinářů píšících o koních (IAEJ).

V roce 1998 byl osloven Magistrátem hl. města Prahy a požádán o zřízení jezdecké školy v zámeckém areálu ve Ctěnicích. Ta se záhy stala jednou z nejdůležitějších praktických jezdeckých škol v Praze i celé ČR. Díky publicistické činnosti se stal odborným expertem České televize pro jezdectví. V roce 2006 vyústila autorská spolupráce s Muzeem hl. města Prahy ve výstavu Koně a Pražané. Ta se stala hlavní výstavní akcí roku a mapovala celou historii koní v našem hlavním městě.

Od roku 2012 je zaměstnancem ČZU v Praze katedry chovu hospodářských zvířat a pedagogem předmětů Jezdecká hipologie, Výcvik koně a jezdce a Jezdecký sport. Předmět Jezdecká hipologie je zařazena jak v bakalářském, tak magisterském studiu, seznamuje studenty s historií jezdectví, příčinami, které utvářely jezdecké dějiny a základy komunikačního kódu mezidruhové komunikace mezi člověkem a koněm. Od roku 2017 je vedoucím úseku Chov koní.