×
Ing. Cyril Neumann
banner

Publikace

Ing. Cyril Neumann je od roku 1993 vydavatelem odborného čtrnáctideníku Jezdec.

Článek v odborném periodiku

NEUMANN, C.; idPublikace = 69943; Název: Intelektuální možnosti koní v otázkách-- Neexistuje podtyp publikace --

STAROSTOVÁ, L. – NEUMANN, C. Odchov hříbat a co mu předchází. ..., 2019, roč. 79, č. 6, s. 89-92. ISSN: N.

Odborná monografie

HALO, M. – MLYNEKOVÁ, E. – STAROSTOVÁ, L. – NEUMANN, C. Líniová a rodinová výstavba norika muránského. Praha: Vydavatelství powerprint, Praha. Knihu vydalo nakladatelství s věděckou redakcí., 2015, 64s. ISBN 978-80-87994-70-2.

Ostatní výsledky

NEUMANN, C.; idPublikace = 69003; Název: 100 let v Hostouni-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); 20 let v Lysé nad Labem. 2013, 20 let v Lysé nad Labem, 2013, Jezdec, 21, 19, str. 7.

NEUMANN, C.; idPublikace = 68999; Název: Antický ideál tělesné a duševní krásy-- Neexistuje podtyp publikace --

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

NEUMANN, C. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Český teplokrevník před soudem. 2016, Jezdecká ročenka 2015, s. 8 - 13.

NEUMANN, C.; idPublikace = 69000; Název: Do Milovic za exmoorským pony-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Drezurní specialisté. 2013, Drezurní specialisté, 2013, Jezdec, 21, 10, str. 3.

NEUMANN, C.; idPublikace = 69002; Název: Evropu straší infekční anémie-- Neexistuje podtyp publikace --

ZÁLIŠ, N. – NEUMANN, C. Podtyp: Skripta; Hovory o drezuře. 2013, Hovory o drezuře, 2013, Jezdecká akademie, CIN, str. 75, ISBN: 978-80-905504-3-8.

NEUMANN, C.; idPublikace = 69001; Název: Intelektuální možnosti koní v otázkách-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak dál v zemském chovu?. 2013, Jak dál v zemském chovu?, 2013, Jezdec, 21, 3, str. 2.

ZÁLIŠ, N. – NEUMANN, C. Podtyp: Skripta; Jezdectví pro vzdělance. 2013, Jezdectví pro vzdělance, 2013, Jezdecká Akademie, CIN, str. 110, ISBN: 978-80-905504-4-5.

NEUMANN, C. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Miliony nebudou. 2013, Miliony nebudou, 2013, Jezdec, 21, 11, str. 6.

NEUMANN, C. – MACHEK, J.Národní hřebčín Kladruby nad Labem jako kulturní dědictví. 2016, In: Sborník přednášek "Národní hřebčín Kladruby nad Labem jako kulturní dědictví", císařský hostinec v Kladrubech n. L., 8.4., s. 1-7.

NEUMANN, C.; idPublikace = 63207; Název: O drezuře, jezdectví a You Tube-- Neexistuje podtyp publikace --

ZÁLIŠ, N. – NEUMANN, C. Podtyp: Skripta; O jezdeckém umění I. 2013, O jezdeckém umění I, 2013, Jezdecká Akademie, CIN, str. 116, ISBN: 978-80-905504-0-7.

NEUMANN, C.; idPublikace = 69004; Název: Problém zvaný hoby-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Requiem za Trojský ostrov. 2013, Requiem za Trojský ostrov, 2013, Jezdec, 21, 11, str. 3.

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Všestrannost na rozcestí. 2013, Všestrannost na rozcestí, 2013, Jezdec, 21, 21, str. 3.

NEUMANN, C. – STAROSTOVÁ, L. – JANOŠÍKOVÁ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. – **BARTOŠOVÁ, J.Závěrečná zpráva subprojektu II projektu Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně. 2020, .

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zpátky nebo dopředu. 2013, Zpátky nebo dopředu, 2013, Jezdec, 21, 8, str. 3.