×
Ing. Cyril Neumann
banner

Odborný asistent - Katedra chovu hospodářských zvířat
phone +420 22438 3063

Pedagogická činnost

ASAX5E Instruktor jezdectví - závěrečná zkouška
ASA69E Jezdecká hipologie - Bc.
ASA73E Jezdecká hipologie - HU - Bc.

odborné za měření:

jezdectví