×
Ing. Cyril Neumann
banner

Odborný asistent - Katedra chovu hospodářských zvířat
phone +420 22438 3063

Pedagogická činnost

ASAX5E Instruktor jezdectví - závěrečná zkouška
ASA54E Jezdecká hipologie - Bc., Mgr.
ASA78E Jezdecký sport - HU - Bc.

odborné za měření:

jezdectví