×
doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
banner

Ceník analýz

Analýzapro ČZU výzkumná spoluprácekomerční
1H vodíkové spektrum, 500MHz NMR, BBFO sonda, 128 skenů (25 min) pro spolupracovníky schopné vlastní obsluhy spektrometru a vlastní analýzy dat na svém počítači. V ceně jsou deuterovaná rozpouštědla, TSP (TMS) a HT zkumavky, podpora technika.256430-
1H vodíkové spektrum, 500MHz NMR, BBFO sonda, 128 skenů, jednoduchá příprava vzorku a měření technikem, úprava spekter,statistická a biologická interpretace výsledků, kvantitativní analýza pro až 10 sloučeniny ve vzorku (v programu Chenomx)1 1001 4301 770
Hodinová sazba práce na NMR MHz, vlastní spotřební materiál180250-
8h práce na Chenomx (vzdálený přístup nebo osobní přítomnost), základní proškolení
1 000
1 200
NMR analýza pravostí kozího mléka dle metodiky NAZV QK1920222 (Rysova et al., 2021)--875
Měření 2D experimentů, expertní konzultace a interpretace spekterindividuální, od 2 000
Izolace neznámé sloučeniny z extraktu s pomocí preparace na analytickém HPLC a následná identifikace na NMRindividuální, od 50 000
Konfirmace struktury a čistotyod 500
Statistická / chemometrická analýza dat expertem
 od 600/h


Příklad 1: Pracovník ČZU má 20 vzorků extraktů tkáně k analýze. Je sám schopen obsluhy přístroje, má svoje zkumavky, svoje deuterovaná rozpouštědla apod. Analýza bude trvat kolem 10 hodin, cena je 180 * 10 = 1 800. Je schopen sám si kvantifikovat v software Chenomx (20 vzorků, 10sloučenin v každém = práce na 1 den) = 1 000. Celková cena spolupráce je 2 800 Kč.

Příklad 2: Pracovník ČZU má 20 vzorků moče. Nemá svůj materiál, ale umí sám osluhovat přístroj a vyhodnotit spektra, a použije k tomu náš software Chenomx. Přípravu vzorku provede náš technik. Cena takové spolupráce je 20 * 256 = 5 120 + 1 000 = 6 120 Kč.

Příklad 3: Pracovník ČZU má externí zdroje, nechá celou analýzu na nás, my mu předáme PCA/OPLS-DA výstupy, biologickou interpretaci rozdílových látek, koncentrace v mg/g vzorku, základní statistiku, grafy v R. Cena takové spolupráce na klíč je 22 000 Kč.

Školení na přístrojích provádíme zdarma a průběžně. Výzkumná spolupráce a cena pro ČZU je podmíněna výstupem typu vědecké publikace. Ceny jsou v Kč bez DPH.