×
doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
banner

Curriculum Vitae

O mně


Docent v oboru Zemědělská chemie se zaměřením na lidskou výživu, význam polyfenolů v lidském zdraví, analytickou chemii, mikrobiom a metabolomiku. Více než 10letá zkušenost v oboru. Kromě ČZU působil i na prestižní Glasgow University, UK. Řešitel a spoluřešitel národních grantů i grantu H2020, školitel 8 Ph.D. studentů, více než 70 diplomových a bakalářských prací, garant 2 studijních programů a 4 předmětů na ČZU. Autor více než 60 publikací ve vědeckých časopisech. 

Výzkumné zaměření


Vedoucí výzkumného týmu Agromics, skupina sestávající z doktorandů a výzkumných pracovníků zaměřených na aplikaci omických věd v oblasti zemědělství a potravinářství. Skupina má k dispozici špičkové analytické vybavení, 500 MHz NMR (kapalná i pevná fáze), LC-QTOF, GC-QTOF, zařízení na izolace chemických látek, laboratoř tkáňových kultur zaměřenou na buněčné linie trávicího traktu.

  • Metabolomika (GC-MS, NMR, LC-MS) a analytická chemie v zemědělství a potravinářství
  • In vitro modely trávení, včetně buněčných modelů
  • Metabolismus polyfenolů v trávicím traktu
  • Mikrobiota trávicího traktu

Zaměstnání


Docent zemědělské chemie

ČZU v Praze
Katedra kvality a bezpečnosti potravin

2017-současnost

Školitel 5 studentů postgraduálního doktorského studia. Školitel specialista studentů doktorského studie 2. LF UK. Vedoucí výzkumné skupiny Agromics se zaměřením na metabolomiku (LC-MS, GC-MS, NMR). Garant studijních programů v anglickém jazyce (AGRIFOM, AGRIFOB), zasloužil se o vznik Double Degree programu s University of Pisa. Vyučuje předmět Sustainability in the Food Chain, Výživová epidemiologie, garantuje předměty Specialised Training a Advanced Technology in Food Processing. Je členem oborových rad doktorských studijních programů na FTZ (Tropical Agrobiology and Bioresource Management a Agriculture in Tropics and Subtropics) a FAPPZ (Zemědělská chemie, Výživa a potraviny).
Řešitel nebo spoluřešitel 3 grantů NAZV zaměřených na falšování potravin a využití probiotik u včel, projektů 
H2020 – HEDIMED a projektu AZV, zaměřených na využití NMR v diagnostice onemocnění trávicího traktu, jednoho grantu GAČR zaměřeného na katabolismus polyfenolů v lidském trávicím traktu.
Pravidelný přednášející na University of Pisa, v programu Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali e microbiche a programu Biosicurezza e qualita degli alimenti.
Přednáší na mezinárodních konferencích, člen COST akcí 
POSITIVeUNGAP. Člen platformy EUPLANTCROPP. Společník firmy Terpenix s.r.o, spin-off firmy ČZU.
Research assistant

University of Glasgow
Colleague of Medical, Veterinary and LIfe Sciences

2016-2017

Laboratorní výzkum a každodenní management prestižního projektu BBSRC zaměřeného na katabolismus polyfenolů, příprava klinické studie. Vývoj GC-MS metody na stanovení metabolitů polyfenolů v biologických tekutinách a médiích.
Docent zemědělské chemie

ČZU v Praze
Katedramikrobiologie, výživy a dietetiky

2013-2016

Školitel 3 studentů postgraduálního doktorského studia. Vyučující předmětu Živiny a živinové potřeby člověka, Potraviny, nápoje a výživové doplňky a Výživa a výživová politika. Garant odborných praxí. Člen Společnosti pro výživu (2012-2015). Člen COST akce INFOGEST
Řešitel a spoluřešitel projektů COST CZ (MŠMT) zaměřených na výzkum trávicích procesů, NAZV na mikrobiotu včel a GAČR na výzkum purinů v potravinách, podílel se jako člen týmu na získání a řešení investičního projektu projektu OP VaVpI – vybudování Mezifakultního centra pokročilé analýzy zemědělských produktů.
Technik, odborný asistent

ČZU v Praze
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky

2007-2013

Laboratorní výzkum, HPLC analýza (organické kyseliny, purinové báze, vitaminy), výuka cvičení předmětů katedry, zejména zaměřených na výživu zvířat. GC-MS analýza rostlinných silic, vedení DP a BC prací.
Podílel se na řešení rozvojového projektu „Udržitelný rozvoj v komunitě Phong My (Vietnam), výzkum a osvěta v oblasti mikrobiologické kvality vody a posklizňových kontaminantů.


Projekty vědy výzkumu


V současné době se já a můj tým podílíme na řešení 4 projektů vědy a výzkumu. MImo to spolupracujeme s holandskými pěstiteli na detekci biomarkerů stresu rostlin s pomocí NMR, s University of Glasgow a FN Motol na klinickém výzkumu s pomocí NMR a s Ústavem biologie obratlovců a University of Minnesota na metabolomice stolice primátů. Se Salónem Vín ČR pracujeme využití NMR v odhalování pravosti a chuťových vlastností vín.

PROBEEOQK21010088
Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství. Období řešení projektu: 2021 – 2025, řešitel
H2020 874864 HEDIMED
Human exposomic determinants of immune mediated diseases
Poskytovatel: Evropská unie. Období řešení projektu: 2020 – 2024, spoluřešitel
LOWCANU21-01-0008
Vliv nízkosacharidové diety na kontrolu diabetu 1. typu a rozvoj ostrůvkové autoimunity
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví. Období řešení projektu: 2021 – 2024, spoluřešitel
Project associated with
LTC19008
Vstřebávání a metabolismus léčiv ze skupiny rostlinných fenylpropanoidů v gastrointestinálním traktu
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Období řešení projektu: 2019 – 2021, řešitel


V minulosti se podílel v roli řešitele nebo spoluřešitele na několika dalších projektech vědy a výzkumu:

  • GA16-07193S: Protizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich metabolitů. Poskytovatel: Grantová agentura České republiky. Období řešení projektu: 2016 – 2019, spoluřešitel
  • QJ1610248: Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu, Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství. Období řešení projektu: 2016 – 2018, spoluřešitel
  • QJ1530148: Management zamezující šíření rezistence roztoče Varroa destructor k akaricidním přípravkům. Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství. Období řešení projektu: 2015 – 2018, spoluřešitel
  • LD14070: Adhesivní vlastnosti probiotických kmenů k buňkám střevní mukózy, Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Období řešení projektu: 2014 – 2015, řešitel
  • QJ1210047: Vývoj nových prostředků pro podporu imunity včel, prevenci a léčbu včelích onemocnění, Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství. Období řešení projektu: 2012 – 2016, spoluřešitel
  • GP525/08/P503: Obsah purinových látek v náhražkách masa: zhodnocení rizik a možností snížení jejich vlivu na hyperuricemii. Poskytovatel: Grantová agentura České republiky. Období řešení projektu: 2008 – 2010, řešitel