×
doc. Ing. Milan Petrík, Ph.D.
Milan Petrík
banner

Matematické modelování

Obsah přednášek

  1. Lineární prostor, lineární závislost, báze, skalární součin, lineární prostor funkcí
  2. Aproximace reálných funkcí, interpolace, metoda nejmenších čtverců
  3. Aproximace periodických reálných funkcí, Fourierovy řady, trigonometrické řady
  4. Obyčejné lineární diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami, Problém vlastních čísel
  5. Metoda sítí (metoda konečných diferencí)
  6. Variační metody pro obyčejné okrajové úlohy (Ritzova metoda a Metoda konečných prvků)


Příklad diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami


Doporučená literatura

  • Karel Rektorys: Matematika 43 - Obyčejné a parciální diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami 2, ČVUT, Fakulta stavební. (ke stažení zde, bez záruky)
  • Petr Olšák: Úvod do algebry, zejména lineární, ČVUT, Fakulta elektrotechnická.
  • Petr Olšák: Lineární algebra, volně ke stažení na stránkách http://petr.olsak.net.
  • Ladislav Průcha: Řady, ČVUT, Fakulta elektrotechnická.