×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Studie rozvoje Dačicka ETAPA 1. Koncepční studie Dačic a okolí (2022-2023)

Projekty > Studie rozvoje Dačicka ETAPA 1. Koncepční studie Dačic a okolí (2022-2023)

Autorský tým: Ing. MgA. Veronika Syřišťová, Ing. Anna Součková a Ing. Yuliana Kostyunicheva

Harmonický celek krajiny s městem Dačice usazeným na toku řeky Dyje v mírném terénním zářezu poskytuje mnohé příležitosti k toulkám a objevování. Předkládaný koncept krajinné studie propojuje stávající možnosti a doplňuje je jak o trasy zcela nové, tak i pěšiny historické. Je tím utvářen nový celek umožňující příjemný prostup krajinou.

Prostupnost krajiny a okruhovost jsou hlavními principy vytvářeného konceptu. Koncept se v této fázi soustředí na nejbližší okolí města, ale jsou zde možnosti pro budoucí navázání na širší okolí.

Linie cest jsou často doprovázeny alejemi poskytujícími ochlazení v průběhu cesty. Krajina díky nim také získává nádech tradičního obrazu české krajiny. Aleje tak poskytují vedle stínu i estetický prožitek. V lokalitách, kdy jsou cesty vedeny nivou řeky Dyje nebo kde jsou po stranách lemovány jiným porostem by aleje ztrácely smysl, a proto v takových místech použity nejsou. Naopak velmi vhodné je jejich užití v otevřené krajině.

Velkou výzvou a potenciálním problémem v krajině je plánovaný dopravní obchvat města. Ten sice značně uleví městskému centru od silné dopravy, ale jeho umístění v krajině bude představovat velkou bariéru a zkomplikuje prostupnost krajiny v celém severním směru od města. Koncept počítá se zeleným izolačním doprovodem této linie. Z krajinářského hlediska pak nebude mít dopravní tepna takový rušivý dopad na krajinu. Zelený pás zde bude mít vedle estetické funkce především funkci hygienickou (izolace od prachu, hluku a případného světelného znečištění).

Navrhovaná cestní síť tento obchvat v severním úseku z části přímo sleduje a je od něj izolována zelení. Aby se minimalizovalo překračování pěší cesty přes vytížený obchvat, dochází k modifikaci stávajících tras (například u Naučné stezky Hajného Kázka). V lokalitě mezi nádražím a Pivovarským rybníkem je ale křížení těchto dvou linií nevyhnutelné.


Conceptual study of the development of Dačice and its surroundings

Author team: Ing. MgA. Veronika Syřišťová, Ing. Anna Součková & Ing. Yuliana Kostyunicheva

The harmonious whole of the landscape with the town of Dačice, situated on the river Dyje in a gentle terrain notch, provides many opportunities for wandering and exploring. The presented concept of the landscape study connects the existing possibilities and complements them with completely new routes as well as historical paths. This creates a new whole that allows a pleasant flow through the landscape.