×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Landart - Ztracená linie - PALMOVKA (2022)

Projekty > Landart - Ztracená linie - PALMOVKA (2022)

Autorská dvojice: Ing. MgA. Veronika Syřišťová a Ing. Anna Veselá (Součková)


Člověk přetváří a přepisuje své okolí, vrstvu po vrstvě. Některé hladiny mizí nadobro v hlubinách historie, jiné odolávají a drží si své pozice na zemském povrchu.

Snad nikdo by dnes nepoznal, že ulicí Na Žertvách procházela železniční trať, a to i místem, kde právě stojíte.

Linie kolejí v hlubokém terénním zářezu je dávno pryč stejně jako časy, kdy zde bylo nádraží.

Instalace připomíná linii řezu kolejí v jejich původním místě. Připomínka zaznívá v prostoru v podobě vlny vertikál a jako zvuková vlna projíždějícího vlaku pak opět mizí v tichu.


Landart - The lost line

Author duo: Ing. MgA. Veronika Syřišťová & Ing. Anna Veselá (Součková)

Humans transform and reshape our surroundings layer by layer. Some landscape levels disappear forever in history, others keep their position in a landscape.

Almost no one knows that Na Žertvách Street was traversed by the railway, even at the point where you are standing now.

The line of tracks in the deep terrain depression is gone, just like the times of the train station.

The installation is a memento of the tracks in their original place. The reminder appears in space in the form of a wave of verticals and then disappears again in silence like the sound wave of a passing train.