×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Dekonstrukce - Umělecké dílo pro Karlov (2023)

Projekty > Dekonstrukce - Umělecké dílo pro Karlov (2023)

Autorská dvojice: Ing. MgA. Veronika Syřišťová a Ing. Anna Součková

Konceptuální instalace se zabývá dekonstrukcí hradebního systému, který rezonuje s identitou lokality Karlova. Tak jako těmito místy procházely dějiny, prostupuje tudy i transparentní linie hradební zdi. V prostoru tvoří pomyslnou bariéru rozdělující plochu na část pro ty, co spěchají a na klidnější část pro ty co se nebojí na chvilku se zastavit a vyhlédnout z hradeb do údolí a na blízké pražské dominanty.


Deconstruction - Artwork for Karlov (2023)

Author duo: Ing. MgA. Veronika Syřišťová & Ing. Anna Součková

The conceptual installation deals with the deconstruction of the fortification system, which resonates with the identity of the Karlovo locality. Just as history has passed through these places, the transparent line of the wall permeates through them. In space, it forms an imaginary barrier dividing the area into a part for those in a hurry and a quieter part for those who are not afraid to stop for a moment and look out from the walls into the valley and the nearby Prague landmarks.