×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Landart - Stopy minulosti (Německo 2021)

Projekty > Landart - Stopy minulosti (Německo 2021)

Autorská dvojice: Ing. MgA. Veronika Syřišťová a Ing. Anna Veselá (Součková)

Každý z nás ve svém životě zanechává stopy. Stopy po obyvatelých Grafenriedu/Lučiny již nejsou příliž patrné.

Na fotografiích jsou zachyceny mokré otisky nohou na dochovaných dlažbách. Je tak vyjádřena pomíjivost každé bytosti a všech jejích zanechaných stop. Součástí naší myšlenky bylo nevnášet nové stálé prvky do prostoru Grafenriedu. Instalace byla pouze velmi krátkodobá a je zachycena na snímcích a videích.

V místech instalace byla ponechána tabulka s QR kódem pro přehrání videa.


Landart - Footprints of the past

Author duo: Ing. MgA. Veronika Syřišťová & Ing. Anna Veselá (Součková)

Each of us leaves traces in our lives. The traces of the inhabitants of Grafenried/Lucina are no longer very visible.

The photographs show wet footprints on the preserved cobblestones. The ephemerality of each being and all the traces they left behind is thus expressed. Part of our idea was not to introduce new permanent elements into the space of Grafenried. The installation was very short-term and is captured in images and videos.