×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Potápíme se! - Örebro (Švédsko 2023)

Projekty > Potápíme se! - Örebro (Švédsko 2023)

Autorská dvojice: Ing. MgA. Veronika Syřišťová a Ing. Anna Součková

Opencall pro pravidelnou akci o umění ve veřejném prostoru.

Potápějící se loď symbolizuje nesmyslnost lidského počínání. Lidstvo je schopno udělat pro zisk prakticky cokoli. Lidé dělají takové nesmysly, jako je dovoz materiálů do soběstačných míst, vývoz materiálů z chudých lokalit... jen kvůli zisku, aniž by si všimli, že se jejich loď potápí. Stejně jako se potopila loď Vasa kvůli své nabubřelosti. 

Umělecké dílo lodi na souši, která se stejně potápí, je stejně nesmyslné jako činy lidstva a navádí k zamyšlení. Celou instalací prostupuje absurdita lidského jednání neboť troskotající loď je naložena štěrkem jehož slovním švédským ekvivalentem kořen názvu města Örebro.


Örebro - We are sinking! (Sweden 2023)

Author duo: Ing. MgA. Veronika Syřišťová & Ing. Anna Součková

Opencall for a regular event about art in public space.

The sinking boat symbolizes the senselessness of humanity's actions. Mankind is capable of doing virtually anything for profit. People do nonsense like importing  materials to self-sufficient places, exporting  materials from deprived locations... just for profit without noticing that their ship is sinking. Just as the Vasa sank because of its pomposity. So, the artwork of a ship on land, which is sinking anyway, is as senseless as the actions of mankind, and is thought-provoking.