×
Ing. Anna Součková
Ing. Anna Součková
banner

Studie Černolice (2021-2022)

Projekty > Studie Černolice (2021-2022)

Tým autorů: Ing. Yuliana Kostyunicheva, Ing. Anna Veselá (Součková) a Jan Hendrych, ASLA    

Studie se zabývá úpravou centra obce Černolice. Dominantou je zde budova obecního úřadu. Úkolem bylo vytvořit v blízkosti budovy reprezentativní prostředí s prvky občanské vybavenosti. Velmi důležitým faktorem je zde doprava a možnosti parkování. V blízkosti objektu obecního úřadu byla parkovací místa zachována a plocha pro tento účel ještě rozšířena. V lokalitě u hlavního vchodu bylo ale parkování zrušeno a nově je možno příjezdovou cestu použít pouze na krátkodobé stání. Ostatní parkování je řešeno podélným stáním při probíhající silnici.

Na základě podrobných analýz byl vytvořen návrh respektující charakter lokality. Řešení poskytuje možnosti odpočinku, setkávání či krátkodobého čekání. Je zde místo pro děti z místní mateřské školy. Jedná se o vymezený prostor z části pod korunami stromů. Pro edukaci a hru jsou zde vyvýšené záhony a pískoviště. V ploše je rovněž využito zbytků starých stěn již zaniklého objektu. V zákoutí těchto stěn je navržen multifunkční prostor. Je možné zde zřídit dočasnou venkovní učebnu (pro místní jazykovou školu atp.) nebo prostor přetvořit ke grilování nebo jiným veřejným sešlostem. Ve stínu ořešáku tak vzniká místo využitelné mnoha způsoby. Reprezentativní příchodová cesta k objektu obecního úřadu je doprovázena vegetací s celoročním estetickým působením a je zakončena efektivními dřevina doprovázející vchod do instituce.

Cestní síť pro pěší je řešena formou betonových pražců usazených z části v mlatu a z části v trávníku.  Pojezdová plocha je provedena v mlatu v kombinaci s dvěma kolejemi z žulové kostky.